Välkommen tillbaka till varvsarbetet på Göteborgs norra älvstrand!
Vi färdas mot ett sjudande arbetsliv i det tidiga sjuttiotalets Göteborg. I fängslande texter sliter vi inne i fartygsskroven och ute i verkstäderna. Vi är de första kvinnorna på varven som tycker att svetsning påminner om handarbete. Vi är plåtslagare och rörläggare och sitter i ensamhet uppe i en kran och känner ansvaret. Vi fryser och har roligt, vi skämtar när ingenting annat hjälper, vi steks under däcksplåtarna och längtar efter semestern. För vi tror att varvsarbetet ska vara för evigt.

Vi är också med om början till slutet, det osannolika slutet av denna viktiga epok i landets industrihistoria. I den senare delen av boken mörknar bilden. Men så vänder det. Ingenting är omöjligt, historien fortsätter och växer lager på lager och plötsligt finns inte varven mer, ej heller minsta spår. Varvsslammer är Aino Trosells 27:e bok och ett kärleksfullt äreminne av en svunnen epok. I texten finns ett helt författarlivs litterära erfarenhet men också en ung kvinnas oförfalskade iakttagelser till den grad att vi kan känna svetsloppornas bett emot huden.

De hade varit flera tusen. Vilket stimmande på rasterna, nationer hade blandats, politiska och religiösa motsättningar hade ryckt i dem. En svetsande fårfarmare från Turkiet och en krigsskadad polsk plåtslagare var tvungna att hjälpas åt fast missförstånden var otaliga.
Han hade legat på rygg på däck tillsammans med sin förman och två andra rörläggare, den ene från Norge och den andre från Pakistan. De hade legat där skuldra vid skuldra och försökt fatta den röriga rörskissen. Förmannen hade hållit ritningen på raka armar så att de såg krökarna åt rätt håll. Syskonbädd på däck. Solen sken genom papperet, ute på älven gick båtar med fisk och spannmål. Nerifrån skrovet och inifrån verkstäderna hördes dånet från släggor och tryckluftsmejslar. De låg där och kom underfund med länsrör och pumpar, avstickare och ventiler alltmedan måsarna skrikande seglade högt ovanför dem och klockorna i Gamla Lundby kyrka förkunnade att någon åter hade dött.
Ur Varvsslammer

Författare

Aino Trosell

Förlag

Breakwater Publishing AB

Genre

Skönlitterära texter och realistiska foton

Omslag och grafisk design

Sebastian Pettersson

Format

Danskt band

Språk

Svenska

Antal sidor

320

Utgivningsdag

2021-03-31

ISBN

978-91-86687-60-1

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare