Hem / Prototyp Göteborg har fått ett mobilt utomhuskök till Omställningslabbet
7 March 2023

Mars månad inleddes med en tre dagars workshop vid Omställningslabbet på Frihamnen. Efter att under våren ha varit med från idé, via skisser och användartester, så snickrade sex studenter från HDK-Valands masterprogram Embedded design ihop ett mobilt utomhuskök som ska fungera som en samlingsplats och användas i utbildningssyfte. Cecilia Helsing, som arbetar som utställningsansvarig på Prototyp Göteborg menar att utomhusköket kommer att fylla en viktig funktion för kommande byggnadsprojekt.

– Vi har bara börjat med vårt område här i Frihamnen och kommer att fortsätta under hela våren. Tanken är att köket, som kommer att vara mobilt och ha en plats här i vårt område, ska kunna användas av andra byggnadsprojekt och workshops. Att kunna laga mat tillsammans är centralt för att kunna göra dessa projekt, säger Cecilia.

Foto: Embedded design-studenterna
Embedded design-student borrar fast hjul på en av modulerna för det mobila utomhusköket.

Hållbart utvecklat med återbruk

Studenterna delades upp i fyra grupper som ansvarade för varsin köksmodul på hjul som i slutändan ska kunna kombineras till ett flexibelt kök. När utomhusköket utvecklats så har fokus varit hållbarhet. Lisa Kristiansson är en av studenterna på Embedded design som arbetat med att bygga den köksmodul som ska innehålla en diskho.

– Själva diskhon är återbruk, men även trämaterialet. Virket där är från en bastu som skulle byggas om, och detta är delar av vår monter från möbelmässan tidigare i år. Vi ska även göra en form av mosaik av blåmusslor, det kommer både att bli vackert och berätta en historia om platsen och bakgrunden till bygget, säger Lisa

Studenterna har byggt utomhusköket tillsammans med två snickare och en arkitekt från Egnahemsfabriken som bidrar med struktur och säkerhet för alla inblandade. Snickarna från Egnahemsfabriken är även byggpedagoger med en lång erfarenhet av att instruera och bygga tillsammans med personer utan tidigare byggandsvana.

Foto: Embedded design-studenterna
Två av de fyra mobila köksmodulerna som byggdes.

Upptäck det mobila utomhusköket

Studenterna gör en publik slutpresentation av bygget på Röhsska museet torsdag den 23 mars. Där kommer studenterna att visa skisser, modeller och berätta om sina erfarenheter av projektet med det mobila utomhusköket. I april kommer köket för första gången användas i en kurs om framtidens mat från havet, vid den marina kolonilotten Flytevi. Därefter kommer köket att invigas av allmänheten under jubileumsveckan på Frihamnen fredagen den 2 juni.

Denna nyhet är en sammanfattning av en av HDK-Valands nyheter. Läs ”Återbruk, lärande och gemenskap när studenterna bygger Frihamnens utekök” i sin helhet.

Vad är Embedded design?

Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design, är ett program på avancerad nivå som ges på HDK-Valand, Göteborgs universitet. Utbildningen uppmuntrar studenterna att kritiskt reflektera över designens roll i olika organisatoriska sammanhang och att möta ett växande krav på hållbar, innovativ och ifrågasättande design.

Vad är Prototyp Göteborg?

I samband med Göteborgs Jubileumsfirande sommaren 2023 blir stadens offentliga rum till en utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. Utställningen riktar blicken mot möjligheter, lösningar och utmaningar i stadens utveckling och lyfter initiativ som arbetar aktivt för att påskynda en hållbar omställning.

Huvudområdet är ett gångstråk som sträcker sig från Frihamnen och över Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret, där besökarna guidas genom ett stadslandskap i förändring.

Prototyp Göteborg är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och projektleds av stadsmiljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Göteborg & Co, i bred samverkan med Göteborg Stads övriga förvaltningar och bolag, stadsutvecklingsbranschen, akademin, ideella föreningar och allmänheten.

Läs mer om Prototyp Göteborg
Följ Prototyp Göteborg på Instagram
Följ Prototyp Göteborg på Facebook

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare