Hem / Så här kommer Jubileumsparken se ut
29 October 2020
Skiss: New Order Arkitektur, Patrik Bengtsson och EKTA

Lekskulpturerna, som gestaltas av konstnärerna Daniel (EKTA) och Patrik Bengtsson i samarbete med arkitektkontoret New Order, ska utmana och uppmuntra till lek som är unik för platsen, skapa nyfikenhet och stimulera fantasin. Konstnärliga lek- och ljudskulpturer, fabeldjur, snäckhus, klättertorn och svampar som samlar regnvatten samsas med mer traditionella lekredskap som gungor och sandlåda.

– Vi har valt att lägga fokus på konstens och formgivningens förmåga att väcka tankar och känslor. Genom att inte vara övertydliga med form och funktion vill vi ge besökaren eget tolkningsutrymme och lekfrihet, säger Malin Gustafsson, projektledare, park- och naturförvaltningen.

Skiss: New Order Arkitektur, Patrik Bengtsson och EKTA

Gröna gläntor för rörelse, rekreation och biologisk mångfald

Omkring utflyktslekplatsen byggs gläntor för picknick, grillning, rörelse och rekreation. För att främja biologisk mångfald kommer olika typer av planteringar att anläggas.

– I gläntornas inre del använder vi mattor av lågväxande örter istället för klassiska gräsmattor. Längs kanterna blir det ängslika planteringar och istället för gångstråk i grus blir det stenig örtgräsmatta för en mer naturlig och ekologisk yta, förklarar Malin Gustafsson.

För den som inte vill slå sig ner på marken kommer möbler med inspiration från platsens historia och dess industriella koppling att finnas i parken. De tillverkas av naturmaterial som grova ekstockar och trästolpar och förses med ståldetaljer.

Västlänksträd flyttar tillbaka till staden

Gläntorna ramas in av träd och buskar i olika storlekar. Ett trettiotal av dessa är träd som flyttats tillfälligt från staden till plantskola inför bygget av Västlänken. De får nya platser i Jubileumsparken under nästa år.

– På så sätt kan vi redan från start få stora uppvuxna träd på platsen. Det blir främst ek men också oxel och sequoia. Vi har redan ett tiotal tallar på Kvillepiren som flyttades från Korsvägen hösten 2017, berättar Amelie Sandow, projektledare, park- och naturförvaltningen.

Parken ska också hantera regnvatten. Rännor och svackor längs promenadstråk leder vatten och bidrar till spontan vattenlek.

Nya servicebyggnader och renoverad bastu

Under 2021 kommer också nya servicebyggnader med toaletter, omklädningsrum, personal- och teknikutrymmen att byggas och förberedelser görs för att kunna ansluta ett flytande hamnbad. Dessutom kommer den befintliga bastun att renoveras för att bli en permanent del i parken.

Jubileumsparken kommer att vara öppen i delar för att ta emot besökare under hela byggtiden. Läs mer om Jubileumsparken på goteborg.se/jubileumsparken.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare