Hem / Tillgänglighetsredogörelse
30 June 2022

Tillgänglighet på webbplatsen

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för goteborg2023.com. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på goteborg2023.com.

Klicka här för att ladda ned Jubileumsfestivalens program – tillgänglighetsanpassad version

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För goteborg2023.com gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

 

Tillgänglighetsredogörelse för goteborg2023.com

Göteborg & Co är ansvarig för goteborg2023.com. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är goteborg2023.com?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Allmänna brister

– Datum för publicering eller senast uppdaterad finns inte konsekvent på alla sidor.
– Knappar för att påvisa att det går att skriva ut sidan saknas.
– Vissa element och vissa delar av webbplatsen går inte att nå via enbart tangentbord.
– Karttjänsten kräver att man svajpar för att förflytta sig i sid- och höjdled.
– Viss kod brister i validering.

Problem vid användning utan synförmåga/med nedsatt synförmåga/med nedsatt färgseende

– Vissa interaktiva grafiska element har för låg kontrast mot sin bakgrund och saknar etiketter och/eller beskrivande text. Användaren ges ingen möjlighet att påverka kontrast.
– Vissa rubriker och brödtexter har för låg kontrast mot sin bakgrund.
– Vissa bilder, logotyper och grafiska element som inte är text saknar alternativa texter eller etiketter.
– Vissa bilder har text i bilden.
– Vissa rubriker är helt i versaler.
– Vissa länkar har undermålig länktext som inte beskriver vad som länkas till.
– All rörlig media erbjuder inte syntolkning. Beskrivningar av alla ljud av betydelse saknas till viss del. Information om att det finns en syntolkad version saknas.
– Utöver standardmarkeringen finns det ingen extra markering, i form av tydlig ram och färg, som markerar vilket element som är i fokus vid tangentbordsstyrning.
– Vissa maskinläsbara etiketter är felaktiga eller saknas.

Problem vid användning utan hörsel/med nedsatt hörsel

– Inget av innehållet är översatt till teckenspråk.
– Manus eller liknande erbjuds inte i samband med video. Vissa videor saknar också undertexter.
– All rörlig media är inte textad.
– Dolda undertexter för digital video saknas.
– Beskrivningar av alla ljud av betydelse saknas till viss del.
– En separat textversion (ett dokument som innehåller alla inspelningens undertexter, eller motsvarande) saknas till allt rörligt.
– Information om att det finns textning saknas till viss del.
– Ljudinspelningar från tredje part som kan nås via goteborg2023.com saknar ett textbaserat manus

Så har vi testat tillgängligheten

Vi har använt flera automatiska verktyg i kombination med självuppskattning av webbplatsen utifrån riktlinjer och checklistor framtagna av Myndigheten för digital förvaltning. Senaste bedömningen gjordes den 3 maj 2023. Redogörelsen uppdaterades senast den 3 maj 2023.

 

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att goteborg2023.com inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Göteborg & Co

Lämna dina synpunkter på tillgängligheten på goteborg2023.com genom att skicka ett mail till 2023@goteborg.com.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare