Hem / Uppstart för fokusår 2019: Kunskap och upplysning
28 January 2019

22 januari var det uppstartsmöte för fokusår 2019: Kunskap och upplysning. Ett 70-tal personer från förvaltningar, bolag, akademin, Science Parks, företag, stiftelser och föreningar var närvarande för att inspireras och få information om hur deras organisationer har möjlighet att engagera sig i fokusåret. Medverkade gjorde även den unga referensgruppen som finns för att stärka jubileumsorganisationen och bidra med det unga perspektivet under resan till Göteborgs 400-årsjubileum.

Mötet inleddes med pianospel av Rikard Åhström, musiker och utbildad vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, som sedan återkom senare i mötet med en gemensam körövning.

Sedan tog 400-årsjubileets projektchef Therese Brusberg över och berättade om processen och arbetsmetoden som jubileet har använt sig av, och som har lett fram till var vi är idag. Fokusåren är en viktig del av denna process, där de olika årens tema ger möjlighet till att starta nya initiativ och öppnar för fler att delta och ta sikte på 2021.

Eva Henricsson, processledare för fokusåret 2019: Kunskap och upplysning berättade sedan om eftermiddagens agenda, och utvecklade tanken med fokusåren och årets tema.

– Varför fokusår? Åren fram till jubileet och dess olika teman ger arbetet något att samlas kring. De skapar ett konmunikativt fönster och kan ge organisationer anledning att sjösätta projekt.

– Vad innebär årets tema? Att utbildning, forskning och kompetensförsörjning står i centrum. Både bredd och spets lyfts när Göteborg är en förebild för det livslånga lärandet. Staden och regionen är ett självklart internationellt kunskapsnav med forskningskommunikation i världsklass.

– Var med! Vad sker i din verksamhet? Vad kan vi berätta eller lansera tillsammans? (Se kontaktuppgifter till Eva Henricsson längst ned på sidan). Läs mer om fokusår 2019: Kunskap och upplysning.

Inspirerande aktiviteter under fokusåret 2019

Ett flertal aktörer berättade sedan om sin verksamhet under fokusåret. Jonas Martinsson, programproducent och Jenny Turner, verksamhetsansvarig på Vetenskapsfestivalen berättade om festivalens verksamhet, historia och årets tema ”den svindlande tanken”. Läs mer om Vetenskapsfestivalen.

Inger Fält, verksamhetschef på Språkcentrum berättade om deras arbete med att locka fler elever till modersmålsundervisningen, som ett led för att minska segregationen i Göteborg och skapa stolthet över sin stad, stadsdel och sitt liv. Genom digitala filmer och medverkan i Göteborgs stads app ”Min Stad” och ”Göteborg berättar” är Språkcentrum engagerade i 400- årsjubilet. I år använder man Modersmålsdagen 25 februari som ett avstamp i arbetet. Läs mer om Språkcentrum.

Claes Berglund, partneransvarig på European Choir Games och neurologen Christian Blomstrand, professor emeritus på Stroke Centrum Väst vid Göteborgs universitet, utvecklade hur körsång och hälsa hänger ihop: Musiken och rytmer är ett sätt att träna hjärnan och den sociala dimensionen ör central för människans välbefinnande. Läs mer om European Choir Games.

Anna Lena Johansson, verksamhetsstrateg inom kompetensförhöjning på Business Region Göteborg, beröttade om hur attraktionskraft, samverkan och utbildning bidrar till en attraktiv region, bransch och arbetsplats. Göteborgs stad har tagit beslut om det Näringslivsstrategiska programmet där den övergripande målsättningen är att det ska skapas 120 000 nya jobb fram till 2035 Under 2019 ryms flera aktiviter som verkar för det, som exempelvis Future Skills 2019. Läs mer om Business Region Göteborg.

Mötets sista inspiratör var Catrin Mattson, projektledare för Rymdveckan, ett initiativ från Hasselbladsstiftelsen och Chalmers. I år är det 50 år sedan den första månlandningen, och under vecka 38 kommer Göteborg och regionen att lyfta rymdens betydelse för forskning och vetenskap. Rymdveckan kommer att ha ett brett program och vill man medverka finns det fortfarande möjlighet till det och lämna in förslag på aktiviteter. Läs mer om Rymdveckan.

Kontakt

Är ni intresserade av att veta mer om hur man kan delta, kontakta Eva Henricsson, eva.henricsson@goteborg.com.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare