Hem / Vad är psykisk ohälsa?
14 October 2022

Psykisk ohälsa är vanligt. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av besvär som gör att man behöver hjälp. Ofta räcker det med stöd från personer i sin närhet men ibland behövs vård. De flesta besvär kan behandlas inom primärvården.

Om du får psykiskt dåligt ska du i första hand söka vård på vårdcentralen, som kan remittera dig vidare till en psykiatrisk mottagning. Om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig ska du söka vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.

Vad kan jag få hjälp med i vuxenpsykiatrin?

Den specialiserade vuxenpsykiatrin utreder, behandlar och rehabiliterar personer med svåra sjukdomar och syndrom samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behandlingen kan bestå av både läkemedel och psykologisk behandling.

  • Vanligaste psykiska sjukdomarna är svåra depressioner, kraftig ångest och oro, fobier, tvångstankar och ätstörningsproblematik.
  • Adhd är den vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningen. Den förekommer hos ungefär tre procent av den vuxna befolkningen.
  • De svåraste psykiska sjukdomarna är schizofreni och bipolär sjukdom.
  • Vissa beroendesjukdomar behandlas inom vuxenpsykiatrin, det gäller framförallt tillstånd med samsjuklighet eller allvarligare beroendesjukdomar.
  • Samsjuklighet är vanligt inom psykiatrin vilket betyder att många patienter har fler än en diagnos.

Stämmer det…

…att en psykisk sjuk person aldrig blir frisk?

Nej. Med rätt stöd och behandling återhämtar sig de flesta till ett fungerande liv.

…att psykisk ohälsa är ett tecken på svaghet?

Nej. Psykiska besvär orsakas inte av svaghet utan av biologiska och genetiska faktorer eller svåra livshändelser som sorg och trauma.

…att man inte kan arbeta om man har en psykisk sjukdom?

Nej. Ett arbete i en stödjande miljö är ofta en väldigt viktig del av återhämtningen. Många av oss arbetar redan med någon som lever med psykisk ohälsa fast vi inte vet om det.

…att en psykisk sjuk person är mindre begåvad?

Nej. Många framstående forskare, entreprenörer, artister och skådespelare lever med psykisk ohälsa.

Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Att bli synlig.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare