Hem / Hisingsbron har öppnat för spårvagnstrafik
17 August 2021

Hållplatserna Nordstan och Lilla Bommen har under spårstoppet varit indragna, men har under måndagen öppnat upp för spårvagn och buss. Vid hållplats Nordstan kan fotgängare och cyklister passera Nils Ericsonsgatan i marknivå igen. Fortsättningsvis behöver fordonstrafik vända i höjd med Hotell Eggers. Vid Lilla Bommens hållplats trafikerar spårvagn och buss Hisingsbron, för övriga trafikslag återgår framkomligheten som det var innan spårstoppet.

Hisingsbron har öppnat upp för spårvagnstrafik.

Gång- och cykeltrafik

I samband med att spårtrafiken började trafikera Hisingsbron öppnade brons västra gång- och cykelbana.

Västra sidans gångbana är två meter bred och den dubbelriktade cykelbanan är fyra och en halv meter bred. Dessutom finns balkonger med sittplatser för den som vill slå sig ner och titta på utsikten.

Hisingsbrons gång- och cykelbanor kommer att vara öppna växelvis en tid framöver med kortare avstängningar, då anslutningarna på Hisingen behöver trimmas in. Uppdatering om när respektive gång- och cykelbana är stängd kommer ske efterhand, i dagsläget kan projektet inte ange slutdatum för dessa arbeten, detta kommer också att uppdateras efter hand.

Rivning av Götaälvbron

Under sommaren har även arbetet med att riva Götaälvbron pågått. Det arbetet fortsätter under hösten. Hela projektet, där både byggnationen av Hisingsbron och rivningen av Götaälvbron ingår, beräknas vara helt klart under våren 2022.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare