Hem / Fokusår 2016: Kultur
24 September 2020

Varje år har därför ett fokus för att sätta ljus på det som redan görs och kraftsamla för att tillsammans göra Göteborg till en ännu bättre stad. Under 2016 satte jubileet extra fokus på kultur.

Jubileet är något som berör hela Göteborg och alla stadsdelar är med och lyfter kulturen extra i sin del av staden. Detta har bl. a gjorts genom den gemensamma satsningen Artscape som blev en gatukonstutställning i varje hörn av Göteborg. I nära samverkan med kulturlivet har också Kulturåret invigts på 10 platser, en i varje stadsdel, under Kulturnatta 22-23 januari.

Det kulturliv som finns idag lyfts och synliggörs extra genom en förstärkning av kulturen i evenemangskalendern på goteborg.com. Här får kulturlivet en samlingsplats och en efterlängtad plattform för nätverk mellan alla olika konstformer.

Allt som har satts igång under 2016 ska växa över tid för att göra avtryck för framtiden. Vi har börjat med utgångspunkt i det rika kulturliv som redan finns i Göteborg.

Sammanfattning av fokusåret 2016

  • Jubileumsarbetet firar halvtid och medborgarna bjuds in till dialog med frågan ”Hur vill du fira 2021?”.
  • Gatukonstfestivalen Artscape blev en unik satsning med 20 konstverk i alla tio stadsdelar.
  • Jubileumslägret Side by Side genomförs för tredje gången.
  • Ett första beslut om att gå vidare med planerna för en stomlinbana.
  • Demokratisatsning med ungt inflytande arrangerade forum av och med unga.
  • Första numret av tidningen Ö-posten, om Ringöns utveckling kom ut.
  • Jubileumsparken lockade över 37 000 besökare.

Kultur 2016 – Invigning i Göteborg

 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare