Hem / Fokusår 2020: Hållbart växande
30 September 2020

Med FN:s globala hållbarhetsmål som fundament i arbetet kommer det handla om att blicka framåt för att visa på vad som kan komma att bli bestående effekter efter Göteborgs 400-årsjubileum, som ett framtidsscenario för vår stad. Göteborg och regionen kommer växa kraftigt och förutsättningar för arbete, hållbara livsmiljöer för göteborgarna och sociala investeringar är viktiga delar. Under fokusåret Hållbart växande kraftsamlar Göteborg för att minska skillnader i staden.

2020 fortsätter jubileumsorganisationen arbetet tillsammans med exempelvis innovationsprogrammet och jämlikt Göteborg. Perspektivgrupperna, vilka skapades i tidigt skede för att vara delaktiga, bjuds in för att kartlägga jubileumsarbetet och analysera om det finns några ”gap” i den planerade leveransen. Det handlar om att undersöka hur alla delar har blivit omhändertagna. Under 2020 bjuds även forskare in och allt insamlat material samt aktuella studier och rapporter kan ligga till grund för hur Jubileumsmodellen kan definieras och beskrivas. Det unga perspektivet kommer att vara centralt och i samverkan med Power to the youth inom jubileumsarbetet kommer aktivitet att samordnas och lyftas fram.

I samverkan med Business Region Göteborg samordnas också fokusårets insatser inom området kompetensförsörjning och attraktionskraft med stadens Näringslivsstrategiska program. Tillsammans identifieras konkreta inkluderande aktiviteter som kan förverkligas för att stärka stadens attraktivitet och kompetensförsörjning.

Aktiviteter under fokusår 2020: Hållbart växande

Beyond 2020. Under 2020 står Göteborg värd för konferensen ”Beyond 2020”, en av världens viktigaste konferenser inom hållbart samhällsbyggande. Jubileumsstaben utreder möjligheterna att samarbeta inför och under konferensen. Arrangörer för konferensen är aktörer såsom RISE, Chalmers, Johanneberg Science Park med flera. Att delta och synas på denna världskonferens kan ge Göteborg en unik möjlighet, ett skyltfönster ut i världen, att presentera stadens satsning på Göteborgs 400-årsjubileum och berätta om den innovativa arbetsmetoden. Denna aktivitet kan ses som en uppstart inför jubileumsfirandet.

Framtidsambassadörerna. Projektet där elever diplomeras som framtidsambassadörer inom de globala målen (mänskliga rättigheter, hälsa och hållbarhet) hade sin uppstart i samband med kunskapsåret 2019. Under 2020 fortsätter arbetet mot jubileumsåret 2021 och åren därefter.

Det livslånga lärandet. Skol- och utbildningsförvaltningar inom Göteborgs Stad (förskole- förvaltningen, grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen och arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen) har startat upp och påbörjat utvecklingen av en unik kunskapskedja för lärande. Arbetet fortsätter under 2020 och mot jubileet för att skapa en hållbar modell för många år framöver.

Hela stadens galleri – fortsätter med mötet mellan äldre och yngre. Under 2020 fortsätter Hela stadens galleri tillsammans med stadsdelsförvaltningarna. Läs mer om utställningen “Göteborgskartan”, som 400-årsjubileet tar fram tillsamman med den ideella föreningen Göthenburgo.

Nätverksmöten för att konkretisera och agera. Under 2020 bjuder vi in relevanta aktörer för att involveras i aktiviteter kopplade både till fokusåret men även för att brygga över till jubileumsåret 2021. Nätverksmötena görs i samverkan med organisationer, näringsliv, föreningsliv, stadsdelar, bolag, förvaltningar och region.

Stora sociala företagsdagen. Det största arrangemanget i Sverige som belyser sambandet mellan företagande och samhällsansvar. Här presenteras inspirerande exempel på entreprenörskap som ett sätt att möta nutidens utmaningar – socialt, miljömässigt och ekonomiskt! På Stora sociala företagsdagen möts sociala företag och alla som är intresserade av frågorna. 6 oktober 2020 arrangeras dagen för åttonde gången och i år är arenan Folkets Hus, Göteborg. Läs mer på socialaforetagsdagen.se.

Jubileumsmodellen

År 2020 blir starten på implementeringen av jubileumsmodellen. Det handlar om att konkretisera och utforma ett tydligt underlag, ett ”manifest” som efter jubileet kan aktiveras in i stadens strukturer. Detta material kan understödja beslut av Göteborgs Stad att på ett enkelt sätt ta tillvara jubileets arbetsmetod och implementera den i stadens verksamheter för att skapa värde för en hållbar stad.

Kontakt

Christian Westerberg, processledare Hållbart växande
christian.westerberg@goteborg.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare