Hem / Om Jubileumskalendariet
6 May 2020

Har du ett projekt med tydlig koppling till jubileet? Vill du bli en jubileumsaktör? Information om hur du blir jubileumsaktör hittar du här. Maila till 2023@goteborg.com för mer information.

I jubileumskalendariet samlades aktiviteter och evenemang som ägde rum i samband med Göteborgs 400-årsjubileum.

Riktlinjer för jubileumskalendariet

  • Evenemanget ska ha en tydlig koppling till Göteborgs 400-årsjubileum och/eller Göteborgs Jubileumsfirande.
  • Målgrupp för jubileumskalendariet är boende i Göteborg och besökare till staden. I största möjliga mån bör din information vara översatt till engelska om en icke-svenskspråkig person har möjlighet att ta till sig evenemanget.
  • Evenemanget ska vara öppet för allmänheten och äga rum i Göteborg.
  • Vi rekommenderar att evenemanget skickas in senast två veckor innan evenemangets startdatum.
  • Du som lägger in en aktivitet i jubileumskalendariet förbinder dig att hålla informationen uppdaterad. Se till att ha en länk till uppdaterad information. Du bör också kommunicera aktiviteten i egna kanaler. Ta hjälp av 400-årsjubileets kommunikationsverktyg, läs mer här.

Vi förbehåller oss rätten att moderera i inskickade evenemang. Vi förbehåller oss också rätten att ta bort aktiviteter som inte har koppling till jubileet eller som avviker från jubileets värdegrund, där visionen är att: Göteborg ska vara internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.

Ditt ansvar som redaktör

Arrangören och/eller den som publicerar information/innehåll i Jubileumskalendariet ansvarar för allt innehåll som denne publicerar i kalendariet. Det innebär att allt innehåll såsom exempelvis text, bilder, illustrationer eller något annat innehåll och all eventuell länkad information inte får utgöra brott/stå i strid med rättigheter tillkommande tredje man såsom upphovsrätt, varumärken eller annan immaterialrätt eller några andra rättigheter tillhörande tredje man. Tänk på att det gäller allt som gäller enligt lag såsom exempelvis namnangivelse såsom respekterande av samtliga övriga rättigheter.

När du publicerar/överför och/eller på annat sätt ger Göteborg & Co tillgång till det aktuella materialet/innehållet är du alltid skyldig att säkerställa att materialet/innehållet respekterar samtliga rättigheter som tillhör det aktuella materialet/innehållet. Det innebär att materialet/innehållet ska vara klarerat avseende samtliga rättighetshavare och materialet/innehållet får inte vara belastat med några rättigheter tillkommande tredje part. Tänk på att det gäller allt som gäller enligt lag såsom exempelvis namnangivelse såsom respekterande av samtliga övriga rättigheter.

En guide till Jubileumskalendariet

Ovanstående video förklarar hur Jubileumskalendariet fungerar, hur du loggar in, skapar och ändrar dina evenemang.

Tidskoder

00:20 – Vad är jubileumskalendariet?
01:00 – Hitta till inloggningssidan från startsidan och kriterier för att en aktivitet kan vara med.
01:28 – Hur du får inloggningsuppgifter.
01:44 – Logga in
02:18 – Mina evenemang: utkast, inväntar godkännande, godkända och borttagna.
03:00 – Förhandsgranska evenemanget.
03:20 – Skapa evenemang
06:47 – Datumväljaren
08:23 – Skapa evenemanget på engelska.
08:58 – Ändra dina användaruppgifter.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare