Hem / Power to the Youth
21 February 2020

Power to the Youth bildades 2014 inför jubileets fokusår “Av och med unga”. Gruppen arbetar för att unga ska få mer inflytande och är delaktiga i utvecklingen av Göteborgs jubileumssatsningar. Tillsammans verkar gruppen för att ungas behov tas tillvara i staden, hela vägen fram till Göteborgs jubileumsfirandets final september 2023. Gruppen består av 10 personer mellan 18–24 år från Göteborgs olika stadsområden. Utvecklingen av gruppen har skett stegvis och deltagarna arbetar i dagsläget i tre arbetsgrupper som fokuserar på prioriterade områden för Göteborgs 400-årsjubileum som de ska ha inflytande över. De tre arbetsgrupperna arbetar med Prototyp Göteborg, Kommunikation samt Jubileumsfestivalen. Genom detta bidrar de till Göteborgs Stads mål att öka ungas inflytande och delaktighet.

Läs handboken om ungt inflytande här.

Foto: Göteborg & Co
Den unga referensgruppen Power to the Youth.

Göteborg & Jag – Unga röster i stadsutvecklingen

Under hösten 2020 intervjuade Power to the Youth fyra ungdomar i olika delar av Göteborg för att höra deras upplevelser av att vara delaktig och att inte vara delaktig i Göteborgs stadsutveckling. Tillsammans med en intervju med Mie Svennberg, översiktsplanerare på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad, skapar samtalen en ögonblicksbild av hur ungas upplevelser av delaktighet och möjligheter att påverka kan se ut i Göteborg idag.

Kontakt

Khalid Abadir, samordnare Power to the Youth
khalid.abadir@goteborg.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare