OM GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILEUM

Jubileumsuppdraget

Vi firar genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre plats. Hela vägen fram till Göteborgs 400-årsjubileum. Och långt därefter. Men vad innebär det egentligen?

LÄS MER

Göteborgs historia

Lär dig mer om vår 400-åriga historia.

LÄS MER

Power to the Youth

Power to the Youth är en ung referensgrupp till Göteborgs 400-årsjubileum.

LÄS MER

Fokusåren 2015-2022

Vägen fram till Göteborgs 400-årsjubileum har varit lika viktig som firandet. Varje år sedan 2014 har ett fokus fått sätta ljus på det som redan görs och kraftsamla för att tillsammans göra Göteborg till en ännu bättre stad.

Göteborgs 400-årsjubileum 2022

Höjdpunkterna under året 2022.

LÄS MER

Fokusår 2022: Hälsa

Syftet med fokusåret var att skapa deltagande kring hälsofrågor för att bidra till en mer välmående stad och region.

LÄS MER

Jubileumsåret 2021

Höjdpunkterna från jubileumsåret 2021.

LÄS MER

Fokusår 2020: Hållbart växande

Vi summerade processen och tog vara på de tidigare fokusårens effekter och satte ljus på allt som gjorts som en del av kraftsamlingen inför 400-årsjubileet.

LÄS MER

Fokusår 2019: Kunskap och upplysning

Utbildning, forskning och kompetensförsörjning sattes i fokus.

LÄS MER

Fokusår 2018: Go Global

Internationella samarbeten stärktes och förberedelserna för hur världen kommer bjudas in för att fira Göteborgs 400-årsjubileum påbörjades.

LÄS MER

Fokusår 2017: Grön & skön stad

Ett år med fokus på stadens breda utbud av parker och trädgårdar, samtidigt som det rustades upp och banade väg för nya gröna initiativ.

LÄS MER

Fokusår 2016: Kultur

Mer kultur till fler! Året satte fokus på det rika kulturliv som finns i Göteborg.

LÄS MER

Fokusår 2015: Av och med unga

Det andra fokusåret satte ljus på ungas initiativ och inflytande i staden.

LÄS MER

Fokusår 2014: Vatten och skärgård

Att komma närmare vattnet i alla former är en av de starkaste önskningarna från göteborgarna inför 400-årsjubileet.

LÄS MER

2013: Startskottet

Jubileet gick från ord till handling och förslag prövades i förstudier. Några jubileumsaktiviteter påbörjades och sjösattes i staden.

LÄS MER

2012: Öppna staden – visionsåret

Tusentals idéer från allmänhet, perspektivgrupper, bolag och förvaltningar samt pågående projekt summerades i idébok och arbetsplan.

LÄS MER

2011: Uppdrag och öppen dialog

Under åren 2009-2011 inleddes planeringen inför Göteborgs 400-årsjubileum.

LÄS MER

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare