Hem / Är du intresserad av att bli jubileumsaktör?
18 May 2022

Vem kan bli jubileumsaktör?

Alla är välkomna att ansöka om att bli Jubileumsaktör, både du som vill skapa en jubileumsaktivitet liksom du som vill ta fram en jubileumsprodukt. Projekten ska vara kopplade till Göteborgs Jubileumsfirande 2023.

Se lista med befintliga jubileumsaktörer här.

Kriterier för att bli Jubileumsaktör

 • En jubileumsaktör driver ett projekt med tydlig koppling till Göteborgs 400-årsjubileum.
 • En jubileumsaktör delar 400-årsjubileets värdegrund där visionen är att: Göteborg ska vara internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.
 • En jubileumsaktör är totalansvarig, såväl praktiskt som ekonomiskt, för planering, produktion, marknadsföring, försäljning och genomförande av sina egna projekt och produktioner.
 • En jubileumsaktör står själv för försäljning och försäljningskanal.
 • En jubileumsaktör ska kommunicera sina projekt och aktiviteter som en del av Göteborgs 400-årsjubileum, med hjälp av kommunikationsverktyg som 400-årsjubileet tillhandahåller samt en aktör med jubileumsprodukt gärna på själva produkten.
 • En aktör med jubileumsprodukt ska föra dialog med Göteborg & Co innan produkten produceras/trycks.
 • En jubileumsaktör ansvarar själv för att aktivera sig i jubileumskalendariet som är en del av goteborg2023.com.
 • Göteborg & Co utgår från att jubileumsaktören arbetar hållbart och följer lagstiftning.

Vad en Jubileumsaktör erhåller från Göteborg & Co

 • Inbjudan till större jubileumsmöten (fysiska/digitala) där alla medverkande i 400-årsjubileet bjuds in.
 • Information om jubileumsaktören läggs upp på 400-årsjubileets hemsida tillsammans med övriga jubileumsaktörer.
 • Tillgång till jubileets kommunikationsverktyg med jubileumsstämpel, texter, bilder m.m. som ska användas i jubileumsaktörens kommunikation i egna kanaler.
 • Möjlighet att lägga upp sina jubileumsaktiviteter i det sökbara jubileumskalendariet på goteborg2023.com.
 • 400-årsjubileet samlar information om alla jubileumsprodukter på goteborg2023.com, med hänvisning och länkning till Jubileumsaktörens egen försäljningskanal.

Kontakta 2023@goteborg.com för att ansöka eller för att få mer information. Varmt välkommen att bli en del av Göteborgs 400-årsjubileum!

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare