Hem / Fokusår 2019: Kunskap och upplysning
30 September 2020

Ambitionen för 2019 är att nyttja erfarenheterna från tidigare fokusår och fortsätta arbetet med att engagera hela staden i jubileet. Skol- och utbildningsförvaltningarna inom Göteborgs Stad (förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen och arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen) tillsammans med stadsdelsförvaltningarna deltar i planeringen.

I samverkan med Business Region Göteborg samordnas också fokusårets insatser med Göteborgs stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 inom området kompetensförsörjning. Här samverkar samarbetspartners inom kunskapskedjan utbildning, forskning och arbetsmarknad. Andra aktörer som tar sikte och blir delaktiga under fokusåret är Vetenskapsfestivalen och Universeum.

Vägen till Göteborgs 400-årsjubileum är lika viktig som själva jubileumsåret

Varje år har ett särskilt fokus, vilket skapar något att samlas kring, berätta om, engagera hela staden i firandet och bjuda in fler på vägen. Resan präglas av viljan att komma nära vattnet, bygga broar och öppna rum. Fokusåren kan vara ett startskott och mobilisering för områden som sedan kan utvecklas
hela vägen till Göteborgs 400-årsjubileum – och långt därefter.
• Något att samlas kring och berätta om.
• Bjuda in fler och engagera stad och region.
• Anledning att sjösätta projekt.

Läs mer om hur man gör för att engagera sig i fokusår 2019: Kunskap och upplysning.

Aktiviteter under fokusåret 2019: Kunskap och upplysning

Under 2019 manifesteras flera historiska händelser som staden i pågående processer och initiativ bygger vidare på:

– 2019 är det 50 år sedan den första månlandningen. Rymden blir därför ett starkt programtema under fokusåret. Det uppmärksammas med en Rymdvecka v.38 som både blickar bakåt och framåt, från historien mot framtiden, ut i rymden och tillbaka mot jorden. Programmet vänder sig till många målgrupper om innehåller rymdens betydelse för bland annat innovation, industri, forskning, hållbarhet, samhällsnytta, kultur, konst och kreativitet.

– 2019 är det 30 år sedan FN:s generalförsamling antog barnkonventionen om barnets rättigheter. Barnen blir därför en prioriterad målgrupp för året. Inom Språkcentrum, Göteborgs Stad, uppmärksammas detta med projektet Språkcentrums elever berättar om Göteborg med avstamp under Modersmålet dag den 25 februari.

– Nätverksmöten för att inspirera. Aktörer inom utbildningsområdet involveras och bjuds in till nätverksmöten i samverkan med organisationer, bolag, förvaltningar och region.

– Jubileumspaviljong med kunskapsfokus. I samband men Göteborgs Kulturkalas i augusti 2019 arrangeras Jubileumspaviljongen, den årliga mötesplatsen för samtal om stadens utveckling i allmänhet och kraftsamlingen inför jubileet i synnerhet. I paviljongen kommer fokusåret att manifesteras med kunskapsprojekt.

Hela staden engageras

Ambitionen inför 400-årsjubileet är att hela staden skall engageras i firandet. Vägen till jubileet är lika viktigt som jubileumsfirandet och genom samverkan med göteborgare, akademi samt närings- och föreningsliv har alla som vill möjligheten att delta. Fokusåren fram till jubileet är därför väldigt betydelsefulla för att skapa engagemang och bjuda in fler aktörer att haka på. Målsättningen med fokusåret 2019: Kunskap och upplysning är att resultatet av arbetet skall göra bestående avtryck för kunskapsstaden Göteborg.

Kontakt

Christian Westerberg, processledare Kunskap och upplysning
christian.westerberg@goteborg.com.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare