Hem / Göteborgs 400-årsjubileum – uppdraget
16 June 2014

Uppdraget

Göteborgs kommunfullmäktige gav redan 2009 Göteborg & Co i uppdrag att leda, samordna och kommunicera arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum, i bred samverkan med hela staden. Siktet var inställt på år 2021. I september 2020 fattades beslut om förändringar med anledning av Covid-19. Det innebar att den officiella födelsedagen 4 juni 2021 blev ett historiskt firande i mindre skala, medan det stora publika jubileumsfirandet flyttades fram till 2023 för att göteborgare och besökare från hela världen ska kunna fira tillsammans.

Engagerar hela staden

Uppdraget har engagerat tusentals människor i en öppen dialog där även stadens förvaltningar och bolag samt sju perspektivgrupper har arbetat aktivt. Alla bjöds in till att delta och dela med sig av sina drömmar, idéer och förslag inför framtiden. Resultatet har sammanställts i arbetsplanen ”Göteborg 2021. Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum” och en idébok som överlämnades till kommunstyrelsen. I september 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om vision, mål, teman för jubileet och att arbetsplanen är utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Jubileumsorganisationen består av ett samråd med representanter från hela staden samt en organisation på Göteborg & Co. Arbetet drivs i en öppen process där alla kan vara med och bidra till att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

Allmänhetens idéer som samlades in under inför uppstarten av jubileumsarbetet  finns samlade i boken 1680 idéer om Göteborgs 400-årsjubileum.

Möjligheter har prövats genom förstudier

För att säkerställa vilka av de 45 idéer i arbetsplanen som kan bli verklighet så har de prövats de i något som kallas för förstudier. Det handlar om att göra en trovärdig genomlysning för att se vilka som faktiskt är realistiska att förverkliga. Varje förstudie hade en ansvarig förstudieledare som involverade flera samverkansaktörer. En eller flera stadsdelar har funnits representerade för att säkerställa ”hela – staden-perspektivet”. Målet med förstudierna var att få fram beslutsunderlag med en kostnadsbild och tidplan för fortsatt inriktning och utformning av projekten och att föreslå projektägare.

Arbetsplanen – Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum.

Hållbarhet i handling

Jubileumsarbetet präglas av hållbarhet i alla tre dimensionerna: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Ytterst handlar det om att bygga en stad där drömmar tas tillvara, där vi som bor och verkar känner delaktighet och sammanhang, samtidigt som den lockar hit fler. Det är så vi tillsammans vill fira vår stad och göra avtryck i världen. Hållbarhetsarbetet följer Göteborgs Stads beslutade policys och riktlinjer för att förvalta och genomföra uppdraget för göteborgarna bästa.

Avtryck för framtiden

Tusentals idéer, drömmar och förslag ligger till grund för de teman och mål som ska leda i visionens riktning. Hela vägen till jubileumsåret och långt där efter. Det här är värdegrunden som jubileet vilar på för att bidra till utvecklingen av Göteborg.

Vision

Göteborg är internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.

Tre teman

Nära vatten, bygga broar och öppna rum fungerar som strategier för att hålla visionens riktning och inbjuder till medverkan hela vägen till firandet och långt därefter.
Nära vatten – Att komma närmare stadens vatten i alla former; havet, skärgården, hamnen, sjöarna, kanalerna, älven och regnet.
Bygga broar – Att bygga broar mellan människor och minska avstånd.
Öppna rum – Att utveckla en öppen och tillåtande atmosfär genom nya kreativa mötesplatser.

Fem mål

  1. Göra ett internationellt avtryck genom att arbeta för att Göteborg blir en stad där invånarna trivs, känner delaktighet, stolthet och framtidstro.
  2. Bli en modig förebild för hållbar tillväxt genom att uppfylla och överträffa redan beslutade mål.
  3. Vidareutveckla Göteborg och den omgivande regionen genom bred samverkan med stadens nämnder och bolag samt lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.
  4. Engagera hela staden i firandet genom att bjuda in till fortsatt öppen dialog där alla kan delta.
  5. Stärka bilden av Göteborg genom effektiv kommunikation och marknadsföring.

Årliga summeringar och jubileumsplaner

Jubileumsåret 2022 – en summering i text och bild av höjdpunkterna år 2022.

Jubileumsåret 2021 – en summering i text och bild av höjdpunkterna år 2021.

Utvecklade och förädlade planer har årligen summerats i handlingsplaner som, efter beredning av jubileumsorganisationen, beslutats av politikerna. Nedan ser du en lista över de olika jubileumsplanerna.

Jubileumsmagasin 2020 – på grund av förändringar för 400-årsfirandet med anledning av covid-19 är informationen om Jubileumsåret 2021 i Jubileumsmagasin 2020 inte längre aktuell.

Jubileumsplan 2019
Jubileumsplan 2018
Jubileumsplan 2017
Jubileumsplan 2016
Jubileumsplan 2015
Jubileumsplan 2014
Jubileumsplan 2013

Förändrat jubileumsuppdrag 2021-2023

Med anledning av covid-19 förändrades jubileumsuppdraget genom ett beslut i kommunfullmäktige 10 september 2020. Det innebär att vi 2021 arrangerade ett formellt, historiskt firande av den officiella födelsedagen 4 juni och ett jubileumskalendarium samlade och uppmärksammade aktiviteter som genomfördes av olika jubileumsaktörer under hela året. Läs mer här. Samverkan kring angelägna frågor i stad och region fortsätter nu med sikte på Göteborgs Jubileumsfirande under sommaren 2023 då vi välkomnar göteborgare och besökare från hela världen att fira tillsammans. Programmet inleds med Göteborgs Jubileumsfestival och följs av Prototyp Göteborg med staden som utställning samt ett pärlband av firande med jubileumssatsningar, 100-åriga institutioner med mera. Det hela avrundas i samband med bland annat Frihamnsdagarna och Göteborgs Kulturkalas med en extra jubileumsprägel.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare