Hem / Fokusår 2022: Hälsa
16 November 2021

Vägen fram till jubileumsfirandet – fokusår med olika teman

Varje år sedan 2014 har arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum haft ett särskilt tema och varit ett så kallat ”fokusår”. Dessa fokusår har skapat unika möjligheter till breda samarbeten och plattformar för att engagera hela staden.

2022 har 400-årsjubileet fokus på Hälsa. Syftet är att skapa deltagande kring hälsofrågor för att bidra till en mer välmående stad och region. Arbetet utgår från folkhälsopolitikens åtta målområden, däribland inflytande och delaktighet, levnadsvanor och miljö.

Detta innefattar följande:

  • Inspirera och engagera fler att tillsammans bidra till att göra Göteborg till en ännu bättre och mer välmående stad genom att bjuda in brett bland aktörer inom stad, region, näringsliv och civilsamhälle.
  • Sätta ljus på temat hälsa genom att visa upp och tillgängliggöra aktörers initiativ och aktiviteter genom jubileumskalendarium och andra kommunikationskanaler.

Aktiviteter under 2022:

  • Tre utställningar på Hela stadens galleri med olika perspektiv på hälsa: åldrande, arbete och psykisk ohälsa. Utställningarna görs i samarbete med bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och ABF.
  • Programpunkt under Frihamnsdagarna 26 augusti2022: Panelsamtal om vikten av kreativt skapande inom psykiatrin, ett tema som belyses i utställningen Att bli synlig på Hela stadens galleri.
  • Hälsoevent i Nordstan: Den 20–22 juni hölls ett av världens främsta hälsomöten, International Forum on Quality and Safety in Healthcare, i Göteborg. Samtidigt som expertis från hela världen besökte kongressen bjöds göteborgarna in till ett hälsoevent i Nordstan av Göteborgs 400-årsjubileum den 21 juni.
  • Vetenskapsfestivalens lärarkonferens maj: Temadag kring barns och ungas psykiska hälsa. Medverkande Assal Habibi, Prof psykologi, och Yulia Kovas, Prof genetik och psykolog, deltar även i festivalens publika program.
  • Tre programpunkter under Vetenskapsfestivalen 6 maj på Göteborgs universitet om värdefulla vetenskapliga ämnen inom temat hälsa: Konst och socioemotionella hälsan, Att leva i genomieran: en resa in i det okända och Det okända medvetandet.

Läs sammanfattningen av Göteborgs 400-årsjubileum 2022 här.

Hälsa

Att må bra handlar om mer än frånvaro av sjukdom. Rörelse, vacker musik, trygghet, god mat, gemenskap – hälsa kan vara så många olika delar. God hälsa är en förutsättning för ett välmående samhälle präglat av tillit. Ett samhälle där vi kan uppnå vår fulla potential. Det handlar om balans och att leva i harmoni med oss själva, varandra och den värld vi har. Kulturen kan ha en läkande och förenande kraft. När vi är förälskade eller när vi rör på oss frigörs endorfiner. Och ett enda ”hur mår du” eller en trygg famn att vila i kan ändra allt.

Samtidigt har vi utmaningar. Den utbredda psykiska ohälsan bland unga är vår tids civilisationssjukdom. Pandemin har skapat isolering och ensamhet och det är fortfarande stor skillnad i livslängd mellan olika områden i Göteborg. Våra upplevelser av och möjligheter till god hälsa ser helt enkelt olika ut. Det finns utmaningar men vi vet också att det finns en stark vilja och drivkraft att gemensamt möta dem. Vi är många som arbetar för att Göteborg ska fortsätta vara en fantastisk stad med hopp, framtidstro och välbefinnande.

Välkomna att tillsammans bidra till en ännu bättre stad!

Kontakta Annika Lotzman Sandelind, processledare för Fokusår: Hälsa:
annika.lotzman.sandelind@goteborg.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare