Hem / Fokusår 2015: Av och med unga
24 September 2020

Göteborg har höga ambitioner om att vara en barn- och ungdomsstad och därför är det unga perspektivet särskilt viktigt för stadens beslutsfattare. Ett prioriterat mål i stadens budget är att ”unga göteborgare skall ges ökade möjligheter att påverka”.

Men det är inte bara viktigt för politikerna. Det är en tydlig önskan i idéinsamlingen inför jubileet. Stadens unga vill ha större inflytande. Redan idag görs mycket gott i hela staden för att leva upp till målet och stärka ungas möjligheter att påverka sin egen framtid.

Under 2015 var det extra ljus i jubileumsarbetet på ungas initiativ och inflytande genom fokusåret ”Av och med unga”. Fler unga involverades i jubileumsarbetet i samverkan med organisationer, föreningsliv, stadsdelar och förvaltningar. Året fylldes med innehåll som stärker jubileets riktning men också stadens mål och ambitioner när det gäller ungas inflytande på riktigt.

Tre prioriterade frågor under året:

  • Stärka och synliggöra de plattformar för ungas inflytande som redan finns i staden.
  • Matcha ung kompetens och ungas initiativ med verkliga behov från bolag och förvaltningar.
  • Dokumentera och kommunicera resultaten.

Arbetet för att stärka ungas inflytande är ett arbete som fortsätter hela vägen fram till Göteborgs 400-årsjubileum. Och ska detta lyckas måste staden jobba tillsammans. Genom en kraftsamling kan jubileet stärka det arbetet som redan idag görs.

Foto: Beatrice Törnros

Ung referensgrupp

Under hösten 2014 bildades en ung referensgrupp. Gruppen består av 18 personer mellan 15 och 30 år som kommer från hela staden. Gruppen ska inte bara bidra med ett ungt perspektiv utan också vara med och påverka och sätta sin prägel på jubileet. En nyckelroll under våren 2015 var att delta i planeringen av fokusåret men resan tog inte slut där utan tanken är att den unga referensgruppen ska vara med hela vägen fram till Göteborgs 400-årsjubileum.

Sammanfattning av fokusåret 2015

  • Förverkligandet börjar. Förstudiearbetet avslutas och 20 jubileumssatsningar rekommenderas till kommunstyrelsen för fortsatt utveckling. Projektägare utses för att driva och utveckla jubileumssatsningarna och fler unga bjöds in inför stadens utveckling.
  • Rum för ungt inflytande startar pilotprojekt och anordnar konferens.
  • Bad mitt i stan invigdes i Jubileumsparken.
  • Målgång av Volvo Ocean Race med ungt engagemang.
  • Premiär för Göteborgs Stadstriennal om samhällsutveckling i framtidens storstad.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare