Hem / Hållbarhet på Jubileumsfestivalen
5 May 2023

Vi uppmuntrar:
– Alla besökare att hjälpa till att göra Jubileumsfestivalen till en avfallssnål, klimatsmart och genomtrevlig festival för alla, bland annat genom att ta med egen vattenflaska, resa klimatsmart till och från Frihamnen, inte köpa mer mat och dryck än en kan äta och visa respekt och vänlighet till alla omkring.
– Alla medverkande aktörer på festivalen att följa våra riktlinjer, krav och hållbarhetsmål så att vi tillsammans kan driva på utvecklingen av mer hållbara evenemang.
– Oss själva att ständigt sträva efter att bli bättre, smartare och mer hållbara i det vi gör, bland annat genom att använda våra evenemang som testbäddar för mer hållbara lösningar och som plattform för att kommunicera utvecklingen av klimatsmarta evenemang.

Jubileumsfestivalen har diplomerats enligt SUSA:s metod för hållbarhetsanpassat event. Metoden bygger på de globala målen i Agenda 2030. Arrangören identifierar de mest relevanta målområdena för eventet och genomför åtgärder för att minska eventets negativa påverkan och öka dess positiva effekter på människor, natur och samhälle. Läs mer här.

Fokusområden för festivalens hållbarhetsarbete är följande:

• Tillgänglighet & trygghet
• Jämställdhet
• Jämlikhet
• Resor & transporter
• Mat & dryck
• Cirkulärt & avfallssnålt

Tillgänglighet & trygghet

– Vi utbildar projektgruppen i grundläggande tillgänglighetsfrågor.
– Vi säkerställer tillgängligheten till evenemangsplatsen, till exempel genom ramper, rymliga toalettutrymmen och avsedd parkering.
– Vi erbjuder programpunkter med teckenspråkstolkning och syntolkning. Vilka det är kan du se här.
– Vi samverkar med externa parter som skapar bättre förutsättningar för personer med funktionsvariationer.
– Vi kommunicerar tydligt, lättillgängligt och skapar bred kännedom hos allmänheten inför och under evenemanget.

Jämställdhet

– Vi arbetar aktivt för ett jämställt och inkluderande programinnehåll.
– Vi uppmanar våra medverkande aktörer att sträva efter jämställdhet i sitt arbete och representation.
– Vi ställer krav som medvetandegör jämställdhet, till exempel vid bokning och betalning av artister, för att få jämställd delaktighet och inflytande.

Jämlikhet

– Vi strävar efter att skapa och kommunicera ett jämlikt program med mångfald.
– Vi erbjuder aktiviteter och upplevelser som är gratis för besökaren.
– Vi strävar efter att inkludera olikheter och ge alla samma möjligheter att delta.
– Vi respekterar allas lika värde.

Resor och transporter

– Vi verkar för att minska växthusgasutsläppen från våra egna resor och transporter, och uppmuntrar medverkande aktörer att också göra det.
– Vi uppmuntrar besökarna att resa med kollektivtrafik, cykla eller gå till och från festivalplatsen, informerar och underlättar genom att ordna extra cykelparkeringar, Styr & Ställ-station och tillfällig linje med gratis elhybridfärja mellan Frihamnen och Stenpiren.

Mat & dryck

– Vi kravställer om att mat och dryck som serveras ska i stor utsträckning vara Fairtrademärkt, ekologisk och/eller närproducerad.
– Vi kravställer om att vegetariskt ska stå högst upp på menyn och att varje serveringsställe ska ha minst ett vegetariskt och veganskt alternativ.
– Vi kravställer om att halvportioner ska erbjudas för att minska matsvinn.
– Vi ordnar så att kranvatten finns tillgängligt på festivalområdet för gratis påfyllning av egen behållare och att stilla vatten inte säljs på flaska.

Cirkulärt & avfallssnålt

– Vi prioriterar att hyra, låna och återanvända material i vår strävan efter cirkulär materialanvändning.
– Vi undviker inköp av engångsprodukter i största möjliga mån.
– Vi tillåter inte utdelning av reklam eller information i form av flygblad på festivalområdet.
– Vi kravställer gentemot partners och medverkande aktörer gällande hållbar mat- och avfallshantering för att göra festivalen så avfallssnål som möjligt.

Hållbarhetsanpassat event 2023.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare