Hem / Här är de rekommenderade jubileumssatsningarna
5 February 2015

Rekommenderade jubforslag
Foto: Beatrice Törnros

För några år sedan gav politikerna Göteborg & Co uppdraget att leda och samordna 400-årsjubileet och frågan beslutsfattarna ville ha svar på var: Hur kan 400-årsjubileet göra ett internationellt avtryck för framtiden?

Frågan bollades vidare till göteborgarna och olika arbetsgrupper. Vilken är din idé? Den frågan ställdes inför den idéinsamlingen som genomfördes för några år sedan. Resultatet blev tusentals idéer, visioner, önskemål, funderingar och förslag och utifrån dessa tankar skapades en vision och en arbetsplan inför 400-årsjubileet.

Göteborgare, staden, näringslivet, akademin och andra organisationer har varit involverade i arbetet att pröva förslag sprungna ur idéinsamlingen. Ett arbete som är grunden till den utvecklade jubileumsplanen för 2015-2016 som idag lämnades över till kommunstyrelsen för beslut. Den utvecklade jubileumsplanen innehåller:

  • Totalt 20 rekommenderade jubileumssatsningar som bedöms ha möjlighet att göra ett internationellt avtryck och tillföra stora värden för göteborgarna. Ett av dem är musiklägret Side-by-Side som i sommar ska locka 3 000 barn och unga från hela världen till Göteborg för att växa till 30 000 jubileumsåret, 2021.

 

  • Fyra av de 20 jubileumssatsningarna bedöms att ha potential att göra ett fysiskt bestående avtryck: jubileumsbad mitt i stan, jubileumssatsning i Stora Hamnkanalen, jubileumslinbana över älven och jubileumspark i Frihamnen.

Men det är inte bara Göteborgs stad som satsar inför jubileet. Kraftsamling på jubileet innebär också att fler aktörer, såsom föreningar och företag, vill vara med på vägen till 2021. Flera av dem är också redan igång med jubileumssatsningar.

– Det är väldigt många som är involverade i hela den här processen och målet är att ännu flera ska vilja vara med framöver. Kraftsamlingen har gett effekt och allas arbete finns summerat i den utvecklade jubileumsplan som vi nu föreslår för politikerna. Ytterst handlar det om att uppfylla göteborgarnas önskningar, säger Therese Brusberg, projektchef för Göteborg 2021 på Göteborg & Co

Föreslagna jubileumssatsningar
Nära vatten
Go to Sea
Jubileumsbad mitt i stan
Kulturbåtshamn på Eriksberg
Jubileumssatsning i Stora Hamnkanalen
Tillgänglig skärgård
Vattenkonst/vattenlek
Vattnet som hållbar resurs

Bygga broar
Blå & Gröna stråk och oaser
Göteborg berättar
Jubileumslinbana över älven
Jubileumslägret Side by Side
Kunskap Göteborg
Smart trafik
Välkommen till Göteborg

Öppna rum
Byggplatsen som arena/Popuzar
Det entreprenöriella Göteborg
Jubileumsparken i Frihamnen
Jubileumssatsning på ungt inflytande och demokrati
Leva 2021- Arkitekturtriennal
Tillåtande oaser

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare