Hem / Jubileumsplan – hur vi arbetar tillsammans
1 July 2016

Göteborgs kommunfullmäktige gav redan 2010 Göteborg & Co i uppdrag att leda, samordna och kommunicera arbetet med Göteborgs 400-årsjubileum, i bred samverkan med hela staden. Siktet var inställt på år 2021. I september 2020 fattades beslut om förändringar med anledning av Covid-19. Det innebar att den officiella födelsedagen 4 juni 2021 blev ett historiskt firande i mindre skala, medan det stora jubileumsfirandet flyttades fram till 2023 för att göteborgare och besökare från hela världen ska kunna fira tillsammans.

 

Foto: Beatrice Törnros

Uppdraget har engagerat tusentals människor i en öppen dialog där även stadens förvaltningar och bolag samt sju perspektivgrupper har arbetat aktivt. Resultatet har sammanställts i en arbetsplan och en idébok som överlämnades till kommunstyrelsen. Och i september 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om vision, mål, teman för jubileet och att arbetsplanen blir utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Jubileumsorganisationen består av ett samråd med representanter från hela staden och en jubileumsstab på Göteborg & Co.

Arbetsplanen

Förslaget till politikerna ”Göteborg 2021. Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum” är utgångspunkt för arbetet.

Arbetsplanen innehåller essensen av alla tusentals idéer om Göteborgs 400-årsjubileum som har samlats in. I planen finns utöver vision, mål och teman även 45 konkreta jubileumsförslag samt hur arbetet kan genomföras i bred samverkan hela vägen till firandet 2021-2023 för att åstadkomma ett avtryck för framtiden. I arbetsplanen finns även perspektivgruppernas sju rapporter.

Möjligheter har prövats genom förstudier

För att säkerställa vilka av de 45 idéer i arbetsplanen som kan bli verklighet så har de prövats de i något som kallas för förstudier. Det handlar om att göra en trovärdig genomlysning för att se vilka som faktiskt är realistiska att förverkliga. Varje förstudie hade en ansvarig förstudieledare som involverade flera samverkansaktörer. En eller flera stadsdelar har funnits representerade för att säkerställa ”hela – staden-perspektivet”. Målet med förstudierna var att få fram beslutsunderlag med en kostnadsbild och tidplan för fortsatt inriktning och utformning av projekten och att föreslå projektägare.

Årliga utvecklade jubileumsplaner

De utvecklade och förädlade planerna har årligen summerats i handlingsplaner som, efter beredning av jubileumsorganisationen, beslutats av politikerna. Här kan du läsa mer om vad som hänt under åren.

Jubileumsmagasin 2020

På grund av förändringar för 400-årsfirandet med anledning av covid-19 är informationen om Jubileumsåret 2021 i Jubileumsmagasin 2020 inte längre aktuell.

Jubileumsplan 2019

Jubileumsplan 2018

Jubileumsplan 2017

Jubileumsplan 2016

Jubileumsplan 2015

Jubileumsplan 2014

Jubileumsplan 2013

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare