Jubileumssatsningar / Åldersvänliga Göteborg
23 June 2022

Göteborg ska bli en bra plats att åldras på. Tillsammans med seniorer och strategiska aktörer satsar Åldersvänliga Göteborg på olika aktiviteter för att uppnå inkluderande och tillgängliga miljöer som främjar hälsa, delaktighet och trygghet för alla med livskvalitet hela livet, i enlighet med Göteborgs fokusår Hälsa 2022.

Läs mer

Åldersvänliga Göteborgs hemsida

Kontakt

Emma Matsson

emma.matsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare