Jubileumssatsningar / Älvstranden Utveckling
2 November 2013

Göteborg växer kraftigt och år 2035 beräknas 700 000 människor bo i landets näst största stad. Det är 150 000 fler än i dag och en sådan tillväxt innebär att Göteborg kommer att förändras och där spelar Älvstaden en betydande roll. ”Den nya staden” växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden. Målet är 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser.

En av Älvstadens allra viktigaste nycklar är Frihamnen. Med en vattennära park och ett unikt läge i stadens mest centrala kärna bygger Frihamnen samman staden över älven. I det gamla hamnområdet planeras det för ett helt nytt bostads- och arbetsplatsområde.

Älvstaden och jubileet är två exempel på dialog med medborgarna och hur allmänhetens idéer bestämmer inriktningen på stadens utveckling. Även om staden alltid strävar efter medborgardialog är det nya sätt att jobba på.

Många har engagerat sig och bidragit i arbetet med vision Älvstaden och 400-årsjubileet på flera olika sätt. Tusentals göteborgare har deltagit i workshopar, på torgmöten, gjort vandringar och bidragit med idéer och tankar i den omfattande medborgardialogen.

Läs mer om Älvstaden på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling.

Kontakt

Melina Garhed

Melina.Garhed@alvstranden.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare