23 May 2014

Tisdag 29 Augusti kl. 18.00 öppnas dörren för Göteborgs jubileumsfirande i Annes Hus med
en utställning som handlar om en rättvis och hållbar framtid.

Här visas sju olika rum komponerade i olika färger med originella detaljer för att på ett lustfyllt sätt presentera sju olika livsprinciper för en rättvis och hållbar värld. Utställningen är en hyllning till glädjen och lusten i livet och är gjord på ett fantasifullt sätt med färg och form.

Varje rum har sin färg och sina specialiteter där ledorden är desamma i varje rum
SJÄLVKÄNNEDOM, ANSVAR, TACKSAMHET, GEMENSKAP och SKAPANDE.

Utställningen är en hyllning till det som är viktigt i livet.
1. Att finna stillhet i sitt inre och inte döma sig själv.
2. Att förstå kretsloppet av att ge och ta emot så att vi kan bli solar i vårt eget solsystem.
3. Att vi lär känna oss själva så att vi kan göra val som gynnar oss och vår omgivning
4. Att ett rikta vår uppmärksamhet mot det som fungerar. Det vill säga att acceptera saker vi inte kan göra någonting åt så att vi får kraft över att ägna oss åt det vi kan göra något åt.
Helt enkelt att se vilken glädje som finns i att ta ansvar för vår situation. Då vi följer vår
egen kompass behöver vi heller inte öda kraft på att försvara vårt handlande. Vi utnyttjar
helt enkelt kärlekens energi.
5. Att ta sig själv på allvar är att göra sig själv medveten om hur mina önskningar och min
längtan ser ut. Då kan vi lättare se vad som borde göras för att förverkliga våra drömmar. Att ha en avsikt med det man gör och vara klar över hur vägen dit ser ut ger stor tillfredsställelse.
6. Det är bra om vi kan ha ett öppet sinnelag för hur vägen till vårt mål ska se ut. Ibland ändrar sig våra förutsättningar i ett kast och allt måste omprövas. Att ha ett mål för framtiden oberoende av vad som händer och vara flexibel skapar rymd i vårt liv.
7. Att ha ett syfte i livet sätter guldkant på tillvaron. Då jag vet vad som är viktigt för mig kan jag avsätta tid för att utveckla det jag tror på och finner glädje med.

Varmt välkommen med din intresseanmälan. Ingen avgift, endast föranmälan på info@annes-hus.se eller 0706-20 94 03

Extraöppet för gruppledare
Utställningen håller extra-öppet för dig som har en arbetsgrupp och vill inspirerar dina medarbetare för ett kreativt samarbete. Anmälan till följande tider via mail: info@annes-hus.se eller tel 0706-20 94 03. Ingen avgift.
Tisdag 23 augusti
Onsdag 24 augusti
Tisdag 29 augusti
Onsdag 30 augusti
Torsdag 31 augusti
Du kan också få en specialvisning på annan tid under september.

Utställningen som är en del i ett fredsarbete, för alla som tror på demokrati och mänskliga rättigheter. En lugn och harmonisk miljö är den bästa av förutsättningar för individer och samhällen för det kreativa och produktiva arbete som krävs för att skapa en harmonisk och rättvis värld. Allt startar med våra drömmar. Drömmarna stiger upp ur våra tankar.

Vi kan påverka våra tankar genom medvetenhet. Utställningen är en illustration av essensen av vad mänskligheten alltid vetat i alla generationer, i alla tidsåldrar, i alla kulturer, religioner och det är vad vetenskapen i dag ger uttryck för. Vi måste lyssna på forskning och vetenskap.

Utställningen håller öppet under resterande delen av 2023 samt under 2024 för grupper.
Boka en Inspirationsdag i Annes Hus för din arbetsgrupp:
kl 9.00 Dagen inleds med förmiddagsfika med efterföljande föreläsning. Därefter
visning av fyra rum av sju
http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/utstallning/alltings-mojlighet/
http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/ge-och-ta-emot/
http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/vara-val/
http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/gor-mindre-och-astadkom-mer/
kl 12.00 Lunch med efterföljande workshop
kl 14.30 Visning av tre rum
http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/tankens-kraft/
http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/6-om-oberoende/
http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/7-syfte-i-livet/
kl 15.00 Eftermiddagsfika med åtföljande workshop
kl 16.00 Dagen avslutas
Antal personer: 6-12
Val av föreläsningstema: Välj fokus enligt personliga behov enligt separat program.
Till utställningen finns arbetsuppgifter för er grupp att samtala om som du som bokare av en inspirationsdag får ta del av i förväg och därmed möjlighet att påverka innehållet.
Kontakt. Anne Claesson 0706-20 94 03 info@annes-hus.se. www.annes-hus.se

Läs mer

Om Annes Hus

Om En ny jord

Kontakt

Anne Claesson,

info@annes-hus.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare