23 May 2014

Utställningen är en hyllning till det som är viktigt i livet.

  1. Att finna stillhet i sitt inre och inte döma sig själv.
  2. Att förstå kretsloppet av att ge och ta emot så att vi kan bli solar i vårt eget solsystem.
  3. Att vi lär känna oss själva så att vi kan göra val som gynnar oss och vår omgivning
  4. Att ett rikta vår uppmärksamhet mot det som fungerar. Det vill säga att acceptera saker vi inte kan göra någonting åt så att vi får kraft över att ägna oss åt det vi kan göra något åt. Helt enkelt att se vilken glädje som finns i att ta ansvar för vår situation. Då vi följer vår egen kompass behöver vi heller inte öda kraft på att försvara vårt handlande. Vi utnyttjar helt enkelt kärlekens energi.
  5. Att ta sig själv på allvar är att göra sig själv medveten om hur mina önskningar och min längtan ser ut. Då kan vi lättare se vad som borde göras för att förverkliga våra drömmar. Att ha en avsikt med det man gör och vara klar över hur vägen dit ser ut ger stor tillfredsställelse.
  6. Det är bra om vi kan ha ett öppet sinnelag för hur vägen till vårt mål ska se ut. Ibland ändrar sig våra förutsättningar i ett kast och allt måste omprövas. Att ha ett mål för framtiden oberoende av vad som händer och vara flexibel skapar rymd i vårt liv.
  7. Att ha ett syfte i livet sätter guldkant på tillvaron. Då jag vet vad som är viktigt för mig kan jag avsätta tid för att utveckla det jag tror på och finner glädje med.
Vernissage för ”En ny jord

Tisdagen den 7 september 2021 kl. 17.00 i Annes Hus.

Hjulmakaregatan 35 412 61 Göteborg

http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/ 

Visning av utställningen

Utställningen kommer att hållas öppen med visning för allmänheten med efterföljande föreläsningar enligt tidsbokning (12 pers. per tillfälle).

Torsdag  9 september 2021 kl. 18-20

Lördag  11 september 2021 kl. 14–16

Söndag   12 september 2021   kl. 14–16

 

Föreläsningsserie för temat  ”En Rättvis och Hållbar Värld”

Samtliga föreläsningar inkluderar visning av utställningen, föredrag och enkel måltid. Max 12 personer. (Avgift)

 14 september kl. 19.00-21

Annes Hus och drömmen om en rättvis värld

http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/den-gronskande-tradgarden-i-ditt-inre/

21 september kl. 19.00-21.00

En ny jord

http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/

28 september kl. 19.00-21.00

Oändliga möjligheter i livets kretslopp

http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/utstallning/alltings-mojlighet/

5 oktober kl. 19.00 -21.00

Karma.  ”Vi måste börja med barnen” Våra handlingar i dag bestämmer morgondagen.

http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/den-gronskande-tradgarden-i-ditt-inre/vara-val/

12 oktober kl. 19.00 -21.00

Avsikt och önskan. Om hur vi kan använda oss av tankens kraft på ett medvetet sätt.

http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/tankens-kraft/

19 oktober kl. 19.00-21.00

Kvinnan som bärare av livet

http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/6-om-oberoende/

26 oktober kl. 19.00-21.00

Meningen med livet

http://www.annes-hus.se/en-ny-jord/7-syfte-i-livet/

Kontakt

 

Anne Claesson, info@annes-hus.se

http://www.annes-hus.se/

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare