12 May 2014

Chalmers tekniska högskola har sedan 1829 skapat och spridit kunskap och kompetens. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers lösningar för en hållbar värld.

Under resan till jubileumsåret 2021 bjöd Chalmers in till ett antal populärvetenskapliga träffar, bland annat en årlig konst- och vetenskapsfestival. År 2019 var Chalmers även del av Vetenskapsfestivalen, Rymdveckan och AHA-festivalen.

Läs mer

Chalmers hemsida

Kontakt

Michael Eriksson,

michael.eriksson@chalmers.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare