Jubileumssatsningar / Dance remainings company
8 May 2014

Dance Remainings Company vill bidra till firandet av 400-årsdagen med en kreativ explosion av dansglädje! Projektet samlar flera av Göteborgs framträdande frilansande danskonstnärer i gemensam kraft för en offentlig performance, i syfte att synliggöra och tillgängliggöra danskonsten för en bredare allmänhet samt att stärka och lyfta det lokala danscommunityt. De rörde sig genom flera kända platser i staden och händelsen live-streamades för den som inte hade möjlighet att se och uppleva direkt på plats.

Projektets konstnärliga koncept handlade om att se staden ur ett kroppsligt perspektiv och att med dans relatera till den urbana geografin. Dance Remainings Company utforskade och samspelade med stadens arkitektur och det liv som staden inrymmer. Detta gjordes genom olika strukturer för improvisation som tillämpas på specifika platser eller som ett sätt att färdas genom stadsdelarna. Det var ett inspirerande sätt att se staden!

Livestreameventet kunde ses 29 april 2021 och går att se på Facebook i efterhand.

Internationella Dansens Dag 2020 i Göteborg

Internationella Dansens Dag 2019 i Göteborg

Läs mer

Dance Remainings Companys hemsida

Kontakt

Jonny Berg och Sebastian Ruiz Bartilson,

info@danceremainings.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare