Jubileumssatsningar / Föreningen Fredens Hus Göteborg
18 April 2014

Fredens Hus söker en lokal som kan bli en träffpunkt för fredsföreningar, för möten och seminarier riktade till allmänheten, skolor och andra föreningar. Här ska finnas utställningar, bokcafé och bibliotek. De siktar in sig på att bli ett kunskapscentrum i fredsfrågor i samarbete med våra nordiska grannländer. Fredens Hus i Uppsala är en av deras inspirationskällor.

Läs mer

Fredens Hus hemsida

Kontakt

Karin Utas Carlsson,

karin.utas.carlsson@telia.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare