Jubileumssatsningar / Förskoleförvaltningen
13 April 2014

Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning och är det första steget i ett livslångt lärande för de flesta som växer upp i Göteborg. Alla barn är olika och lever under olika förutsättningar, men alla har rätt till samma möjligheter. För att skapa en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet är de kommunala förskolorna i Göteborgs Stad sedan 2018 samlade under en förvaltning, förskoleförvaltningen.

Aktiviteter under Jubileumsåret 2023

Den 5 juni bjuder förskoleförvaltningen in stadens yngsta medborgare till Jubileumsparken i Frihamnen för en dag fylld av sång, musik, lästält, dans, teater och skapande. Den 15 augusti bjuder vi på teater, sång och dans och en kreativ aktivitet i Bältesspännarparken.

Jubileumsparken, Frihamnen 5 juni

Är du nyfiken på att arbeta i förskolan i Göteborg? Vi är på plats i Jubileumsparken och berättar om vägen in. Du kan också ta del av följande programpunkter som kan vara roliga för både barn och vuxna.

Kl 11.00 -15.00 – Återvinningsslöjd med Noomi Edvardsson

Kom och skapa och slöjda av kasserat material, gå loss på material som inte har ”finkrav” utan uppmuntrar inneboende fantasi och lekfullhet. Att använda kasserat material som en självklar bas i förskolans skapande är värdefullt både för barnens kreativitet och miljön.

Kl 11.30-12.00 Musik är ett språk som alla förstår – El Sistema

Musikframträdande av och med Hammarkullegatans 3 förskola och Teresa Hedborg: ”Att lära sig spela instrument tillsammans med andra ger inte bara nya vänner, nya kunskaper och ökad självkänsla. Det ger också en social fostran som barnen har nytta av hela livet.”

El Sistema är en kör- och orkestersförskola som finns i Sverige sedan 2010. Verksamheten startade med förskolor och grundskolor i Hammarkullen i samarbete med Angereds kulturskola. El Sistema inspireras av en modell från Venezuela där man i över 40 år har använt musikundervisning för att hjälpa barn och familjer. I dag har över 70 länder i världen tagit efter detta exempel på hur man med musiken som verktyg visar vägen till ett bättre liv.

Kl 12.30-13.00 Dansa en bok med Evelina Lindahl

Vi läser en bok och dansar det vi har läst. Barnen får använda sin kreativitet och bestämma hur vi ska dansa. Ett lustfyllt sätt att läsa, tolka och röra på sig!  ”Dansa en bok” är en metod där dans och musik används för att stimulera läs- och språkinlärning och eget skapande.

Kl 14.00-14.30 Nasse hittar en stol med teater Trampolin

Efter en bok av Sven Nordqvist, regi Lasse Beischer. Björnen Nasse ser något han aldrig sett förut. En stol! Men vad är en stol? Vad ska man med en sådan till? Nasse undersöker tillsammans med publiken vad stolen är för något och vad man kan göra med den.

Kl 13.00-15.00  Lästält: Högläsning är magiskt!

Högläsning är mysigt och roligt och dessutom språkutvecklande. Alla barn, oavsett språk, har rätt att bli lästa för. Förskoleförvaltningen i Göteborg bjuder in barn och vuxna till en stund i högläsningens tecken. Vi berättar om hur vi arbetar med högläsning på stadens förskolor och om hur vi använder Polyglutt för att ge alla barn tillgång till högläsning, oavsett språk. Vi tipsar också om vilka böcker som är populära på förskolorna just nu och hur du som vuxen kan skapa fina lässtunder med ditt barn. Välkommen till oss för inspiration eller en mysig stund med en god bok!

 

Bältesspännarparken 15 augusti

Kl. 14.00-14.30 Radio Trattofon – teatergruppen Cirkus Trattofon

Cirkus Trattofon rattar in en halsbrytande humorföreställning på sin tecknade radio. Men radion själv är inte med på noterna. Ett enkelt shownummer urartar i tekniskt haveri, kanal efter kanal ställs in med oväntade vändningar. I jakt på den rätta låten får de två figurerna snubbla sig fram i en värld av dans, ljudeffekter och tecknad rekvisita. Efter föreställningen får barnen vara med och dansa. Föreställningen är utan tal och kan förstås av alla.

Kl. 14.00-16.00 Gör din egen pin

Gör något unikt och designa din egen pin som du kan bära och spara som minne – en dekoration till din jacka eller väska. Barnen designar sitt eget motiv på en färdig yta. Låt fantasin och kreativiteten flöda. Vi hjälper dig sedan att trycka dina pins.

Kl. 15.00-15.30 Kom och va med – Susanne Lind, Marco Rios & Edo Bumba

I denna härliga barn- och familjeföreställning bjuds vi på sång, rytmer, danser, rörelser och ramsor som alla kan hänga med på från Sverige, Peru och Kongo. Vad sägs om att prova i vilken takt en skomakare arbetar bäst, hur man hälsar på olika språk. Kom och var med!

Hela dagen

Förskoleförvaltningen visar upp hur stadens förskolor har varit delaktiga i att fira Göteborgs 400 år.

Nyfiken på att arbeta i förskolan i Göteborg? Vi är på plats och berättar om vägen in.

Aktiviteter under Hälsans år 2022

Läroplan för förskolan (Lpfö 2018) styr verksamheten i våra förskolor. En viktig del handlar om hälsa, vilket inkluderar bland annat fysisk aktivitet, utevistelse, kost, tillgång till kreativa lärprocesser och språkutvecklande arbetssätt. Kreativt skapande har enligt forskning också visat sig vara bra för hälsan. I förskolan får barnen möjlighet att själva skapa och ta del av kulturupplevelser under hela året.

Exempel på aktiviteter som barnen i stadens förskolor kunde ta del av under Hälsans år 2022:

Maj: Firande av förskolans dag: Många förskolor anordnade lopp där barnen sprang en sträcka och sedan fick frukt och medaljer. En del dansade eller gick en promenad till närliggande torg för att sjunga, skapa och visa upp vad som skapats på förskolan.

Juni: Möjlighet att delta i Mångfaldsfestivalen i Trädgårdsföreningen,med dans och sång.

September: Alla förskolor gavs möjlighet att delta i Minivarvet. Förskolorna anordnade loppet i närområdet, med sponsring av utrustning från Göteborgs Energi.

Oktober 2022 till januari 2023 fanns förskolebarns konstverk med på utställningsskärmar utanför Stora Teatern, som en del av utställningen Att bli synlig.

 

En rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn

I Göteborgs Stads förskolor arbetar vi för att kompensera för barns olika förutsättningar, främja integration och mångfald samt utveckla utbildningen för att gynna barn från socioekonomiskt svaga förhållanden. På detta sätt bidrar vi till att skapa jämlika uppväxtvillkor för barnen och har en viktig roll i arbetet med att forma en socialt hållbar stad.

Under 2019-2021 anordnade förskoleförvaltningen jubileumsaktiviteter under temat “Barns plats i staden”. Syftet var att synliggöra förskolebarnen i staden och öka kunskapen om förskolans arbete med social hållbarhet. Exempel på aktiviteter:

I ett projekt fick barngrupper från förskolor i olika delar av staden fick mötas och med olika uttryckssätt berätta för varandra om sina platser i staden.

Förskolebarn och medarbetare i Göteborgs Stads förskolor firade att Barnkonventionen fyllde 30 år.

Konferens om social hållbarhet i förskolan. På konferensen Förskolesummit fick deltagarna ta del av nya forskningsrön och tillsammans med representanter för olika instanser i samhället, skapa idéer kring hur förskolan kan utvecklas och arbeta med att utjämna skillnader.

Läs mer

Förskoleförvaltningen på Göteborgs Stads hemsida

Kontakt

Beata Modigh,

beata.modigh@forskola.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare