Jubileumssatsningar / Förskoleförvaltningen
13 April 2014

Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning och är det första steget i ett livslångt lärande för de flesta som växer upp i Göteborg. Alla barn är olika och lever under olika förutsättningar, men alla har rätt till samma möjligheter. För att skapa en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet är de kommunala förskolorna i Göteborgs Stad sedan 2018 samlade under en förvaltning, förskoleförvaltningen.

En rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn

I Göteborgs Stads förskolor arbetar vi för att kompensera för barns olika förutsättningar, främja integration och mångfald samt utveckla utbildningen för att gynna barn från socioekonomiskt svaga förhållanden. På detta sätt bidrar vi till att skapa jämlika uppväxtvillkor för barnen och har en viktig roll i arbetet med att forma en socialt hållbar stad.

Förskolan och hälsa

Läroplan för förskolan (Lpfö 2018) styr verksamheten i våra förskolor. En viktig del handlar om hälsa, vilket inkluderar bland annat fysisk aktivitet, utevistelse, kost, tillgång till kreativa lärprocesser och språkutvecklande arbetssätt. Kreativt skapande har enligt forskning också visat sig vara bra för hälsan. I förskolan får barnen möjlighet att själva skapa och ta del av kulturupplevelser under hela året.

Planerade aktiviteter under Hälsans år 2022

Fysiska och kreativa aktiviteter

Exempel på aktiviteter som barnen i stadens förskolor kan ta del av under året:

Maj: Firande av förskolans dag: Många förskolor anordnar lopp där barnen springer en sträcka och sedan får frukt och medaljer. En del dansar eller går en promenad till närliggande torg för att sjunga, skapa och visa upp vad de gör på förskolan.

Juni: Möjlighet att delta i Mångfaldsfestivalen i Trädgårdsföreningen. Med dans och sång.

September: Alla förskolor ges möjlighet att delta i Minivarvet. Förskolorna anordnar loppet i närområdet och blir sponsrade med utrustning av Göteborgs Energi.

Hälsa och kreativt skapande

Under hösten och vintern, 28 oktober till 31 januari, ska förskolebarns konstverk finnas med på utställningsskärmar på Milleniumplatsen utanför Stora Teatern.

Barn på förskolan Mölndalsvägen 29 har skapat konstverken i workshops tillsammans med konstnären Helena Wikland Skårbratt, på uppdrag av kultur i förskolan (KULF)/utvecklingsledarna kultur på förskoleförvaltningen.

På skärmarna kan du se självporträtt som barnen gjort i workshops som handlade om normer och värden: hur barnen ser på sig själva och andra, hur de upptäcker likheter och olikheter och hur de kan vara en bra kompis.

Genomförda aktiviteter social hållbarhet

Tidigare år har förskoleförvaltningen anordnat aktiviteter under temat “Barns plats i staden”. Syftet var att synliggöra förskolebarnen i staden och öka kunskapen om förskolans arbete med social hållbarhet.

Barngrupper från förskolor i olika delar av staden fick mötas och med olika uttryckssätt berätta för varandra om sina platser i staden. Förskolebarn och medarbetare i Göteborgs Stads förskolor firade också att Barnkonventionen fyllde 30 år 2019. Dessutom anordnade förvaltningen en konferens om social hållbarhet i förskolan. På konferensen Förskolesummit 2019 fick deltagarna ta del av nya forskningsrön och tillsammans med representanter för olika instanser i samhället, skapa idéer kring hur förskolan kan utvecklas och arbeta med att utjämna skillnader.

Läs mer

Förskoleförvaltningen på Göteborgs Stads hemsida

Kontakt

Beata Modigh,

beata.modigh@forskola.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare