Jubileumssatsningar / Göteborg & Co
2 April 2014

Bolaget använder dessutom jubileet som en milstolpe för destinationens långsiktiga utveckling med sikte på 2030, tillsammans med besöksnäringens aktörer inom exempelvis hotell, transport, handel, kultur och restaurang.

Kontakt

Therese Brusberg, projektchef Göteborgs 400-årsjubileum,

therese.brusberg@goteborg.com.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare