Jubileumssatsningar / Göteborg International Organ Academy
27 March 2014

GIOA vill erbjuda ingångar för alla till en värld av sinnlig passion och nya klanger. Arkitekten Nils-Einar Erikssons vision av en konserthusorgel i världsklass förverkligades genom planering och konstruktion, i samband med stadens 400-årsjubileum år 2021. Den rika repertoaren med musik för orgel och orkester kunde då upplevas, och helt nya kombinationer av musicerande och gränsöverskridande konstnärliga möten blev möjliga. Den gamla konserthusorgeln installerades på kulturhistoriskt strategisk plats i Göteborg och är nu en orgel för innovativt klangskapande som alla får spela på – ung som gammal.

Dessutom
– En ny Bachorgel i svensk 1700-talsstil kommer byggdes som community-projekt.
– Lilla orgelfestivalen och olika aktiviteter för barn och unga med nya pedagogiska ansatser utvecklades också.
– Den årligen återkommande och växande Göteborgs internationella orgelfestival med Göteborgs lilla orgelfestival för barn och unga vidareutvecklades ytterligare under 2021.
– Gratisappen Orgelkids VGR, som erbjuder en lättillgänglig digital ingång till samtliga orglar i Västra Götaland för barn och unga, ska skapas och lanseras.

Genomföranden 2021

Nya konserthusorgeln i Göteborgs konserthus invigdes i oktober 2021.

Göteborg International Organ Festival gick av stapeln 15-24 oktober 2021.

Läs mer

Organ Academys hemsida

Kontakt

Hans Davidsson, konstnärlig ledare,

hans.davidsson@organacademy.se

Foto toppbild: Sven Andersson

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare