Jubileumssatsningar / Göteborgs Konsthall
3 February 2022

Boken Göteborgs Konsthall – en hundraårig konsthistoria

Den första samlade berättelsen om konsthallens historia. Boken tar avstamp i 1800-talets Europa då konstutställningar för allmänheten etablerades, via Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 när konsthallen öppnade och ända fram till pandemiåret 2020. Boken är skriven av Andréas Hagström tillsammans med flera inbjudna författare. Maria Görts som tecknar en bakgrundshistoria genom att beskriva konstföreningarnas och konsthallarnas etablering i Europa under 1800-talet; Louise Wolthers om den första stora internationella fotoutställningen i Göteborg 1929; Kajsa Widegren som skriver om kön och representation utifrån konsthallens historia och Martin Gustavsson om konsthallens materiella förutsättningar, Baumols dilemma och organisatorisk glömska. Lisa Rosendahl har bjudit in en rad konstnärer från olika generationer att ge sin syn på Göteborgs Konsthall och avslutningsvis reflekterar konsthallens konstnärliga ledare Stina Edblom och utställningsintendent Liv Stoltz över konsthallens verksamhet idag och i framtiden.

Göteborgs Konsthall – en hundraårig konsthistoria försöker fylla en lucka i historieskrivningen om Göteborg och konstlivet i Sverige. Hur Göteborgs Konsthall har drivits genom åren speglar olika tiders idéer om konsten och kulturens plats i samhället. Historien om Göteborgs Konsthall är kantad av konflikter och starka känslor. Detsamma gäller mycket av den konst som visats i lokalerna, som främst har inriktat sig på den samtida konsten. En konst som sällan ställer sig in hos åskådaren utan gärna ställer krav och bråkar med gängse föreställningar.

Intentionen med boken är att se hur konstnärliga, samhälleliga och politiska rörelser har påverkat verksamheten och hur Göteborgs Konsthall i sin tur har påverkat konsten, samhället och politiken. I denna cirkelrörelse framträder konstnärer, konstverk, människor som arbetat på konsthallen, men också synen på konsten, på besökaren och pedagogiken, den nationella och regionala kulturpolitikens framväxt, staden Göteborgs utveckling – men framförallt Göteborgs Konsthalls betydelse under 100 år.

Jubileumsaktiviteter 2023

I juni 2023 kommer konsthallen att uppmärksamma 100-årsdagen med fest och aktiviteter.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare