Jubileumssatsningar / Göteborgs Stad Socialförvaltning Centrum Fritidsverksamheten
13 March 2014

Fritidsverksamheten i Göteborg består av en mångfald av olika mötesplatser och verksamheter där unga erbjuds att delta som bland annat ledare och producenter. Effekten av detta blir till exempel känsla av meningsfullhet, delaktighet samt ett stort utbud av olika aktiviteter för unga att delta i. Genom att vara jubileumsaktör kan fritidsverksamheten inspirera unga till att skapa ännu fler aktiviteter och bidrar till ökad inkludering och jämlikhet i Göteborg. Fritidsverksamheten kommer att lotsa lämpliga projekt till jubileet, när de ungas idéer växer fram.

Läs mer

goteborg.se

Kontakt

Erik Billander

erik.billander@socialcentrum.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare