Jubileumssatsningar / Göteborgs Stad Socialförvaltningen Nordost – Hur mår du egentligen?
16 September 2022

Fritid Social Nordost har 12 fritidsgårdar, mötesplatser och ungdomssatsningar för barn och unga mellan 10-20 år. På mötesplatserna sätter de unga sin egen agenda genom att vara med att planera och genomföra sina idéer. Här ryms många olika aktiviteter, både på och utanför lokalerna, vilket ger unga tillgång till hela staden som arena. Det finns även ateljéer replokaler, studios, mötesrum, kaféer, scener och arrangemangslokaler för dig som ung.

Som en del av Göteborgs stads 400-års jubileum bjöd Socialförvaltningen Nordost in till en dag med tema psykisk ohälsa den 1 oktober 2022 på Blå Stället i Angered. Mässan innehöll föreläsningar, panelsamtal, infobord, uppträdanden samt andra kringaktiviteter.

Läs mer

Om Socialförvaltningen Nordost på Göteborg Stads hemsida

Kontakt

Emma Arvidsson,

emma.arvidsson@socialnordost.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare