Jubileumssatsningar / Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
7 April 2022

Om enkäten

Folkhälsoenkäten “Hälsa på lika villkor” är Sveriges största nationella undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som genomförs vartannat år i hela Sverige. Syftet är att kunna följa utvecklingen över tid och upptäcka skillnader och förändringar mellan olika grupper i samhället. Nytt för i år är att enkäten vänder sig till 16-åringar och äldre, tidigare har det varit 16 till 84 år.

Hälsan ser olika ut i olika delar av regionen och den förändras över tid. Därför är det viktigt att undersöka och följa utvecklingen av hälsan i befolkningen. På så sätt kan vi upptäcka viktiga hälsoförändringar eller skillnader i hälsa mellan olika grupper.

Enkäten kan antingen besvaras på papper och skickas in med svarskuvert eller via ett webbformulär. Webbenkäten är tillgänglighetsanpassad och fungerar med olika uppläsningsverktyg. Den finns även tillgänglig på engelska.  Om du har fått ett inbjudningsbrev kan du besvara frågorna via Internet, gå in på adressen www.insamling.scb.se. Alla uppgiftslämnare får användarinformation i form av lösenord och användar-id som finns på framsidan av inbjudningsbrevet.

Datainsamlingen pågår från februari och stänger i mitten av maj. Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2022.

Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för utskick och insamling av svar.

Dina svar är viktiga

Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval av personer i Sverige i åldrarna 16 år och uppåt. Varje persons enkätsvar är viktigt och unikt, det kan inte ersättas av någon annans. Dina och andras svar hjälper till att förstå hur hälsan kan påverkas och förbättras. De bidrar också till att ge våra politiker ett bra underlag i frågor som gäller din och andras hälsa. Undersökningen ligger till grund för kunskapsunderlag och planering av riktade och generella satsningar inom folkhälsopolitiken. Resultaten används för att planera insatser i både regionala verksamheter och kommuner.

 

Enkäten "Hälsa på lika villkor"
Created with Sketch. Filter
Av
Klar
Filter
AV
Rensa filter / visa allt
Publiceringsår
i
-

Filtrera resultat på publiceringsår

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rensa filter
Klar

Utforska mer

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare