Jubileumssatsningar / GöteborgsLokaler
1 March 2014

Temat för 2021 är Hållbara evenemang

Under 2021 kommer GöteborgsLokaler arbeta med att göra fler av våra evenemang på Göteborgs vardagsnära stadsdelstorg till hållbara event. Vi arrangerar årligen ca 60 event från Hjällbo till Linné och har länge arbetat med social hållbarhet. Nu tar vi nästa steg för att minska vår klimatpåverkan.

”Vi har sedan tidigare jobbat med social hållbarhet på alla våra evenemang, men nu tar vi det hela ett steg längre och ställer krav på våra leverantörer att leva upp till våra hållbarhetsmål. För att säkerställa att bolaget når målen tar vi hjälp av planeringsverktyget Hållbart evenemang. I verktyget sätts poäng beroende på hur hållbart arrangören agerar i respektive fråga. I förlängningen kan evenemangen komma att hållbarhetscertifieras med hjälp av tredje part”, berättar Hanna Gole, centrumutvecklare.
behåll bilden på Hållbara evenemang.

 

Ida Schönbeck

Stadsdelsfestivalen ShortValley 2021

Festen vill lyfta Kortedala och dess invånare genom en stor fest. 2021 blir det andra året för festen, Den första lyckades genomföras genom att vara helt digital. 2021 hoppas vi på en fest på plats på Kortedala Torg. ShortValley Festen är en medborgarengagerad festival som vill sätta ett unikt fokus på Kortedala och samtidigt visa upp en av Göteborgs vackraste och grönskande stadsdelar. På festivalen bjuds det på massa olika aktiviteter för stora och små, mat, musik, konst och mycket mer.

Arrangörer: GöteborgsLokaler, Göteborgs Stad och DevOrg

Temat för 2023 är Göteborg 400 år!

GöteborgsLokaler knyter an till det vi skrev i Idéboken för många, många år sedan: ”Alla skall ha varit i alla stadsdelar åtminstone en gång i sitt liv.” Vi ser våra vardagsnära torg som en mötesplats, en plats att träffas och umgås på, en trygg och trevlig plats. Vi ser att torget är hjärtat i stadsdelen, där boende och besökare kan lösa sina vardagliga behov av handel och service.

Under alla år från att jubileumsårets arbete startade fram till 2023 har vi tagit in årets tema i våra evenemang och aktiviteter. Såsom exempelvis ”av och med unga”, ”grön skön stad” och ”go global”. Våra aktiviteter och lokala handelsplatser är alltid öppna för alla, just med tanken att alla i Göteborg är varmt välkomna att besöka alla stadsdelar. Nu lyfter vi det ytterligare genom att under 2023 göra just ”Har du varit på alla torg/i alla stadsdelar i Göteborg?” till vårt uppdrag – med hjälp av något innovativt.

Kontakt

Ann-Sofie Strömbäck, Centrumutvecklare, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
Ann-Sofie.Stromback@goteborgslokaler.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare