Jubileumssatsningar / GöteborgsLokaler
1 March 2014

GöteborgsLokaler arrangerar årligen cirka 80 event från Hjällbo till Linné och har länge arbetat med hållbarhet. 2022 fokuserar de extra på årets tema: Hälsa. Till 2023 knyter de an till det de skrev i Idéboken för många år sedan: ”Alla skall ha varit i alla stadsdelar åtminstone en gång i sitt liv”.

Temat för 2022 är Hälsa

GöteborgsLokaler bygger vidare på att göra ännu fler av sina evenemang på Göteborgs vardagsnära stadsdelstorg till hållbara event med starka inslag av hälsa i olika former. Det kan vara att det finns gym, idrotts- och dansföreningar som bjuder gruppaktiviteter, kultur i alla former, till exempel en ambulerande dockteater till glädje för alla barn. De serverar ekologiskt fika, säljer eller erbjuder hållbara produkter. De har sin hållbar fiskdamm med återbrukade leksaker och odlaraktiviteter samt sysselsätter ungdomar genom att de är personal på många av evenemangen.

Temat för 2023 är Göteborg 400 år!

GöteborgsLokaler knyter an till det som stod i deras Idébok för många, många år sedan: ”Alla skall ha varit i alla stadsdelar åtminstone en gång i sitt liv.” De ser våra vardagsnära torg som en mötesplats, en plats att träffas och umgås på, en trygg och trevlig plats. De ser att torget är hjärtat i stadsdelen, där boende och besökare kan lösa sina vardagliga behov av handel och service.

Under alla år från att jubileumsårets arbete startade fram till 2023 har GöteborgsLokaler tagit in årets tema i sina evenemang och aktiviteter. Såsom exempelvis ”av och med unga”, ”grön skön stad” och ”go global”. 2021 var temat “Hållbara evenemang”. Deras aktiviteter och lokala handelsplatser är alltid öppna för alla, just med tanken att alla i Göteborg är varmt välkomna att besöka alla stadsdelar. Nu lyfter de det ytterligare genom att under 2023 göra just ”Har du varit på alla torg/i alla stadsdelar i Göteborg?” till sitt uppdrag – med hjälp av något spännande.

Läs mer

GöteborgsLokalers hemsida

Kontakt

Ann-Sofie Strömbäck, Centrumutvecklare, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler,
Ann-Sofie.Stromback@goteborgslokaler.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare