Jubileumssatsningar / Gothenburg English Studio Theatre (GEST)
9 April 2014

Göteborg är en internationell stad och detta internationella samarbete tar avstamp i denna tradition samtidigt som ny, innovativ scenkonst presenteras för Göteborgspubliken.

Are we not drawn onward to new erA

”Life must be lived forward, but it can only be understood backwards.”
Søren Kirkegaard

Som sin titel är denna föreställning en palindrom. Den ses både framlänges och baklänges. För vissa tror att mänskligheten rör sig framåt medan andra tror motsatsen. Vissa menar att världen närmar sig sitt slut medan andra kallar dem domedagsprofeter.
Oavsett vem som har rätt så har vi i vårt sökande efter framsteg dramatiskt förändrat världen vi lever i. Är vår påverkan oåterkallelig eller kan vi göra den ogjord?
Föreställningen är en visuell metafor för den avgörande punkt i den framtida historien, som vi nu befinner oss i. Den följer mänsklighetens rörelse mot undergång eller räddning.

”This is one of the most beautiful, most intelligent and committed performances Ontroerend Goed has ever made, on the boundary of visual art and theatre, poetry and politics.”
Knack – Els Van Steenberghe ****

Ontroerend Goed turnerar internationellt med föreställningen även under 2021, men GEST har fått möjlighet att samarbeta med kompaniets konstnärliga och tekniska ledning för att presentera en samproduktion på GESTs scen i Göteborg.

Mer information

https://www.gest.se/ 

Kontakt

Sarah Johansson, pm@gest.se 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare