Jubileumssatsningar / Götiska förbundet
24 February 2014

Grunden efter det medeltida Gullbergs fäste hade formen av en fyruddig stjärna, något som arkitekt Erik Dahlberg tog vara på. Skansen Lejonet byggdes som en tornskans med ett runt torn omgivet av fyra utbyggnader, bombsäkra kasematter. Genom embrassyrerna (öppningarna) i kasematterna kunde besättningen avge eld längs murarna mot framträngande fiender så att de inte kunde tränga in i skansen. Skansens ingång vändes mot älven för att den skulle vara svår att nå vid anfall. Från skansens nedre våning ledde väl skyddad en svängd murad centraltrappa till de övre våningarna. De högsta våningarna nådde man genom trappor i den del av tornmuren som vetter mot stadens befästningar – den minst utsatta delen av skansen! Från Gullbergsklippan hade besättningen fri sikt upp mot älven och över den omgivande terrängen. Grundstenen till Skansen Lejonet lades den 22 juni 1687 av Erik Dahlbergh. Skansen blev invigd av Karl XI år 1689. Det heter att konungen klättrade upp på skansens tak där han höjde ett glas till ”alla brava soldaters och alla sköna damers skål”.

Visning sker första söndagen i varje månad, förutom i januari och december. Den guidade turen av Skansen Lejonet startar alltid klockan 13.00. Passa på att se och lära mer om en del av vår svenska och Göteborgs historia.

Mer info

www.gotiskaforbundet.se

Kontakt

Ove Bertilsson

ove.bertilsson@vgregion.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare