4 April 2014

I Saltholmen har park- och naturförvaltningen anlagt bryggor för badgäster som är tillgänglighetsanpassade, samt ställt i ordning ett antal grillplatser. Flera bänkar har satts ut och cykelparkeringar har etablerats. Grefab kommer i sina hamnar i samband med etablering av nya bryggor och vågbrytare att beakta möjligheten till rekreation i hamnområdena. Projektet var helt slutfört under 2021.

Läs mer

Om Grefab på Göteborgs Stads hemsida

Kontakt

Anders Söderberg, projektansvarig,

anders.soderberg@grefab.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare