Jubileumssatsningar / Infoglob – Globala Huset
15 February 2014

Syftet med Globala Husets satsning inför Göteborgs 400 årsjubileum var att utveckla och forma ett demokratiskt, interkulturellt och hållbart Göteborg genom en interkulturell dialog och kulturuttryck av stadens mångfald. Globala Huset ville genom systematiskt uppsökande och informationsaktiviteter bjuda in mångfalden etniska grupper och andra aktörer för att initiera och inspirera till en inkluderingssamverkan i firandet av Göteborgs 400-årsjubileum.

Målet var att få så många göteborgare som möjligt att komma i feststämning och uttrycka sitt firande och uttrycka sin berättelse om Göteborg genom att:
1. Skicka inbjudan till de 15 största grupperna i Göteborg med internationell bakgrund och informera om firandet av Göteborgs 400-årsjubiléet.
2. Initiera och genomföra en bildningsserie om mångfald och inkludering i samhället.
3. Vaska fram en sång om Göteborg 2021– som hen kan känna igen sig i, ta till sig och känna tillhörighet som göteborgare. Den här punkten skulle bli en tvärkulturell berättelse, en fusion.
4. Inspirera till olika installationer och konstutställningar sprida över staden som uttrycker mångfalden.
5. Hålla en öppen konstscen regelbundet inför och under 2021 för Göteborgs mångfald i kulturella uttryck.

Läs mer

Globala Husets hemsida

Kontakt

Niki Arias,

niki.arias@gmail.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare