9 January 2023

JM har en lång historia av bostadsutveckling i Göteborgsområdet. Inte minst i omvandlingen av Eriksberg och Sannegårdshamnen från industri och varvsområde till ett av Göteborgs mest moderna och attraktiva bostadsområden.

Sedan början av 2000 talet har JM utvecklat över 2000 lägenheter i Eriksberg och Sannegården. Med stilkänsla har de bevarat delar av den äldre industriarkitekturen och samtidigt lyft området med moderna bostäder.

Nu görs samma resa i Gamlestadens Fabriker där JM bygger Fabrikören, den första etappen av kvarteret som kommer inrymma över 300 moderna bostäder. Genom goda kommunikationer och omfattande stadsomvandling blir Gamlestadens Fabriker en förlängning av innerstaden där den tidstypiska arkitekturen får bidra och inspirera till stadsbygget. Mixen av gammalt och nytt skänker karaktär och identitet till de nya stadsrummen som växer fram. Fabrikören är början på något stort, en helt ny plats på Göteborgskartan.

 

Läs mer

På JM AB hemsida

Kontakt

Annie Jónsson

annie.jonsson@jm.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare