Jubileumssatsningar / Jonas Comba
17 January 2022

Det finns en del skisser och ritningar på hur det en gång såg ut men få är i färg och en del visar propaganda. Få visar hur det egentligen såg ut. Konstnären har undersökt och studerat gamla Göteborg och försökt återskapa hur det egentligen såg ut. Mer skalenligt och korrekt tidstypiskt mode.

Konstnären lägger upp sina färdiga oljemålningar på DevianART. Där kan du köpa tryck. Om du skulle vilja köpa originalen får du kontakta Jonas Comba direkt.
Devianart: https://www.deviantart.com/jonascomba

På konstnärens Facebook-sida kan man följa processen när han skapar ett konstverk vilket oftast tar många månader.

Facebook: https://www.facebook.com/jonascombaART

 Kungsporten

Läs mer

https://www.deviantart.com/jonascomba

Kontakt

Jonas Comba

jonas.comba@bredband.net

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare