Jubileumssatsningar / Joy Zandén
10 February 2014

Under sent 1700-tal kom den judiska familjen Heyman till Göteborg och fick en fristad under Gustaf III. De bidrog, tillsammans med många andra köpmansfamiljer starkt till det textila Göteborgs utveckling och näringslivet i stort. Vid Brunnsparken låg H J Heyman & Co där min mor Joy Zandén växte upp bland tygbalar, tråd och sybehör. Hon blev senare mönsterriterska och nu förs traditionen, sen över 200 år vidare, i företaget Joy Zandén AB. Jessica Zandén erbjuder 2021 ambulerande föreläsningar där jag berättar om stadens historia med avstamp ur min egen släkt och hur det textila arvet förts vidare.

Mer information

https://joyzanden.se/ 

Kontakt

Jessica Zandén,jessica.zanden@gmail.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare