1 February 2014

Knutpunkt ligger från och med 2021 under Göteborg Artist Center (GAC). Knutpunkt är medlemmar i Nordic Jazz Network, en sammansättning av organisationer och arrangörer från hela norden som samverkar kring turnéer och andra gemensamma frågor. Under hösten 2021 skulle två av fem akter turnera i Göteborg med omnejd. Turnéerna var ett steg mot klimatsmart- och hållbar konsertproduktion.

Under september 2021 var tanken att Knutpunkt skulle arrangera konserter och workshops med Kjetil Mulelid Quartet (NO) och Svaneborg Kardyb (DK).

Läs mer

Knutpunkts hemsida

Kontakt

Maria Rylander,

maria@gac.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare