30 January 2014

Konstra är ett scenkonstkollektiv för personer med och utan funktionsvariation. Konstra bidrar till ett mer jämlikt Göteborg genom att skapa normbrytande scenkonst som utmanar de stereotypa föreställningarna om vem som får ta plats på scen och vem som får kalla sig konstutövare. Konstra är ett samarbetsprojekt mellan Dansutbildningen Språng och Passalen, med medel från Allmänna Arvsfonden.

Allt eftersom Göteborg blir en mer inkluderande stad där fler tar del av samhällslivet behöver vi också belysa frågan om vem som får var med och bidra i våra gemensamma samhällsrum. Hur blir vi en stad där vi möts på jämnare villkor, utifrån var och ens unika förutsättningar? Hur blir vi en stad där vi tillvaratar alla medborgare i Göteborg?

Genom Konstra vill Dansutbildningen Språng och Passalen gestalta ett möjligt svar på detta. I Konstra möts vi jämlikt i ett gemensamt intresse: scenkonsten. Där skapas en frizon där alla – oavsett funktionsuppsättning – är en tillgång, och varje unik individ deltar och bidrar till den konstnärliga processen med sitt konstnärskap och perspektiv. I konsten är det nyskapande spännande, våra olikheter blir en styrka då det normbrytande driver konsten framåt.

Kontakt

Jenny Sandgren Wahlström
0739-252402
jenny@dusprang.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare