Jubileumssatsningar / Kulturfestivalen i centrum
27 January 2014

Kulturfestivalen i Centrum vill skapa förutsättningar för seniorer i Centrum att ta del av kulturutbud, få ökad kännedom om platser för kultur och stärka tilliten och sammanhållningen i stadsdelen. En del av programinnehållet är endast för de boende på äldreboenden, en annan del av programinnehållet är helt öppet för allmänheten och alla är välkomna.

Även de som arbetar inom verksamheterna lyfts och stöttas av festivalen. De får ta ansvar och deras egna erfarenheter tas tillvara. Festivalen bidrar till att stärka hälsa och välbefinnande på individnivå genom att uppmuntra deltagande i och inflytande över samhälle och kulturliv.

Kulturfestivalen 2019 tar sikte mot Kunskap och Upplysning. Programinnehållets röda tråd är tanken om att det aldrig är försent.  Programmet kommer att spegla fokusåret och görs med goda exempel på detta. I föredrag och under studiebesök ökas kännedomen om stadens utveckling. Deltagarna ges inspiration till att utveckla nya intressen genom att få prova på ny teknik, konst eller dans. Festivalen skapar också program tillsammans med stadens museer och bibliotek utifrån årets tema.

Festivalen väver samman människor och kulturarenor och bidrar därför till ökat trygghet och sammanhållning för de äldre.

Siktet inför 2021 är inte inställt på att växa, utan på att fördjupa arbetet. Redan i dag involveras personal och seniorer i arrangemangen, men fram till festivalåret är målet att en stor del av festivalen är producerad av målgruppen själva och på det sättet tar ett ännu tydligare avstamp i deras intressen och erfarenheter

Kontakt

Lotta Lord, Verksamhetsutvecklare Generationsmöten, Programansvarig, Kulturfestivalen i Centrum
lotta.lord@centrum.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare