Jubileumssatsningar / Lapphexorna
18 January 2014

Lapphexorna är en grupp textilälskande kvinnor i Göteborg med omnejd som syr täcken, bruksföremål eller bilder i lappteknik. Föreningen är Sveriges äldsta och målet är att bevara och utveckla lappsömnadskonsten. De ses och syr tillsammans i mindre grupper och  träffas i en större grupp en gång varje månad för att visa upp vad de sytt och för att inspirera varandra.

Lapphexorna är knutna till Folkuniversitetet i Göteborg och förutom deras interna kursverksamhet har de även startat en grupp på Blå Stället där kvinnor från Angered med omnejd lär sig sy i lappteknik.

Att sy ihop små tygbitar till täcken var ett sätt att i äldre tider ta tillvara delar av utslitna kläder och textilier och restbitar som blivit över vid klädsömnad. Idag när återbruk blivit en allt viktigare del i vårt konsumtionssamhälle slår Lapphexorna ett slag för det lustfyllda i att skapa nytt av gammalt eller av restbitar från andra textila verk. Ingen bit är för liten för att kunna bli en del av ett nytt sömnadsprojekt.

Lapphexorna kommer under tiden fram till Göteborgs fyrahundraårsjubileum att gemensamt arbeta fram ett större textilt verk som de skall överlämna till Göteborgs stad under jubileumsåret. Lapphexorna ser fram emot detta gemensamma arbete med stor förväntan och hoppas att deras verk skall glädja många göteborgare.

Läs mer

Lapphexornas facebook

Kontakt

Rashida Johansson,

rashidajohansson@gmail.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare