Jubileumssatsningar / Lundbergs Forskningsstiftelse
13 January 2014

Donationen är den största i stiftelsens historia och här kommer forskning kring kronisk njursjukdom, njurtransplantation och njurcancer att bedrivas. Det finns ett nära samarbete med andra universitet, i Sverige och utomlands samt med partners som AstraZeneca och Wallenberg Center for Molecular and Translational Medicine.

Kontakt

Christina Backman, styreleseordförande, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.
christina@backmanconsult.se

Jenny Nyström, professor, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
jenny.nystrom@gu.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare