Jubileumssatsningar / Offentliga måltider i Göteborgs Stad
22 March 2022

Varje dag lagar Offentliga måltider i Göteborgs Stad 100 000 portioner och de vill i samband med Göteborgs 400-årsjubileum sprida kännedom om den offentliga måltidens betydelse för göteborgarna och den service den ger göteborgarna.

De lagar mat till barn, äldre och de som behöver stöd. Utan mat funkar inte livet, mat är hälsa och ger livskvalitet och möjligheter. Barn och unga ska växa och lära. Äldre ska må bra och känna gemenskap. De som behöver stöd ska kunna leva ett självständigt liv.

Maten lagas efter säsong – nyttig mat som är noga planerad för att minska matsvinn och vara snäll mot miljön. Mer än hälften av det Offentliga måltider lagar är ekologiskt.
De gör hållbara dagar. De är Göteborg.

Film om offentliga måltider

Under våren 2022 släpptes en film om offentliga måltider inom Göteborgs Stad. Offentliga måltider lagar mat dagligen till förskola, grundskola, gymnasieskola, funktionsstöd, äldrevård, omsorg och personer som befinner sig i social utsatthet. De vill inspirera till måltidens betydelse hos matgästerna och med en film synliggöra det dagliga arbetet som görs.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett övergripande styrande dokument för stadens verksamheter i form av en policy – Göteborgs Stads policy för måltider – kommungemensam för livsmedel, mat och måltider. Den ska kompletteras med verksamhetsspecifika anvisningar för ytterligare precisering för hur stadens verksamheter ska styras utifrån de värderingar och grundprinciper policyn beskriver kopplat till livsmedel, mat och måltider.

Kontakt

Sofia Faström

sofia.fastrom@grundskola.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare