Jubileumssatsningar / Exploateringsförvaltningen
1 January 2014
  • Jubileumsparken – en ny stadspark som växer fram vid älven i Frihamnen. Den första permanenta delen invigdes  i augusti 2022 –  Göteborgs femte utflyktslekplats med fantasifulla och färgglada lekskulpturer omgivna av  grönskande gläntor. Under jubileumsfestivalen i juni 2023 öppnar och invigs det nya hamnbadet med två saltvattenbassängen och en sötvattenbassäng. En ny bastu börjar byggas under hösten 2023. Den kommer att ha samma utseende och placering som den nuvarande bastuprototypen.
  • Färjenäsparken – en stadspark som byggs ut för aktiviteter och rekreation och med naturlika planteringar alldeles intill älven vid foten av Älvsborgsbron och på platsen för ”det första Göteborg”.
  • Regnlekplatsen – en lekplats vid Näckrosdammen i Renströmsparken i Centrum utformad med inspiration från vattnets olika former. Här kan du till exempel hoppa i vattenpussar, ta skydd under tak formade som löv som leder regnvatten genom trattar och rännor till geggamoja-bord eller klättra på lekredskapet ”spön i backen”. Invigdes i december 2018.
  • Kvillestråket – ett parkstråk längs Kvillebäcken mellan Frihamnen och Hisings Backa/Kville och det fågelrika naturområdet i Hökälla med inbjudande oaser och mötesplatser: Dansbana vid Kvilleplatsen skapad tillsammans med unga tjejer, utegym med hinderbana vid Aröd och entréer utformade som mötesplatser med bänkar och informationstavlor . Invigdes i maj 2018.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare