23 November 2022

På Frihamnen kommer Peab att bygga Peab Land – en barntrafikskola, där barn och unga kan trampa runt i ett landskap med olika aktiviteter. Vi vill visa upp vikten av trafiksäkerhet och en god arbetsmiljö. Det gäller både säkerhet för trafikanter och våra medarbetare som arbetar på vägen. Peab samarbetar bland annat med Volvo och BMW, som kommer förse barntrafikskolan med de nyaste elbilarna från deras märken.

Göteborgs 400 årsjubileum kommer också att omfatta utställningar, konserter, föredrag och internationella konferenser där vi kommer aktivera oss i flera olika panel- och seminarieprogram.

Vi ses här!

Peab vill vara med och utveckla Frihamnsområdet till en ny destination i Göteborg och det är här som Peab Land kommer ligga mellan jubileumsparken, gång- och cykelstråk och festivalområdet för att vara tillgängligt för hela Göteborg. Huset bakom Peab Land känner de flesta igen, Magasin 113 är en spännande fastighet som Peabs projektutvecklare kommer att utveckla i nära samarbete med konceptutvecklaren A House.

Tillsammans med de bästa i branschen kommer här skapas ett spännande koncept för kreativa näringar och digitala upplevelser i centrum som kommer sätta Frihamnsområdet på kartan som destination i Göteborg.

Se här för mer information om vad som är på gång i Magasin 113.

Peab medverkar i Prototyp Göteborg

Prototyp Göteborg – staden som utställning möjliggörs av flera samverkansparter som på olika sätt bidrar till genomförandet. Vi kommer att presentera samtliga i kommande nyhetsbrev. Först ut är Peab som är ett svenskt bygg- och anläggningsföretag med cirka 16 000 medarbetare.

Vad är tre saker om er verksamhet som de flesta inte känner till?

Peab har tre egna gymnasieskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm, där kan man läsa bygg- och anläggningsprogrammet samt introduktionsprogram för elever som inte har full gymnasiebehörighet.
Peab startades av två bröder som körde latrintunnor på Bjärehalvön, idag är Peab Sveriges största bygg- och anläggningsföretag.

Peab driver mycket utveckling och är delaktiga i forskningsprojekt. Vi har till exempel utvecklat egna produkter för att minska vår klimat- och miljöpåverkan. ECO-Asfalt, ECO-Betong, ECO-Ballast, ECO-Prefab och ECO-Stomme bidrar till att vi kan minska våra klimatutsläpp markant.

Vad tycker ni är viktigast att nämna när vi talar om en grön omställning?

Det finns många delar som spelar stor roll i den gröna omställningen. För att vi ska lyckas är samverkan mellan branschens aktörer, politiker, kunder och privatpersoner helt avgörande. En stor del av utsläppen från branschen kommer från användning av fossila bränslen för tillverkning av produkter, våra fordon och maskiner samt uppvärmning av våra fastigheter. Därför sätter vi stort fokus på energieffektivisering och att byta ut fossilfria bränslen mot förnybar energi.

Vilka miljöhjältar eller vilken miljöhjälte skulle ni helst vilja samarbeta med?

Barnen är våra miljöhjältar, dem vill vi samarbeta med kring framtidens samhällsbygge. Vi har redan många samarbeten där vi involverar skolor och föreningar, där får vi mycket input på hur vi kan tänka och vad som är viktigt för barnen.

Läs mer

Peabs hemsida

Magasin 113

Kontakt

Elinor Jacobsson, kommunikatör

elinor.jacobsson@peab.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare