Jubileumssatsningar / Ronald McDonald Hus
13 December 2021

Ronald McDonald Hus vill skapa trygghet för familjerna när ett barn blir svårt sjukt. Målen med verksamheten är att barn och familj skall få vara tillsammans, att det skapas en miljö som ger energi tillbaka för att klara tuffa dagar på barnsjukhuset och att ge familjerna en möjlighet att träffa andra familjer i samma situation.

Ronald McDonald Hus vill, bland annat,  gärna lyfta och synliggöra sin verksamhet genom sina familjeberättelser.

Läs mer

Ronald Mc Donald Hus

Kontakt

Bodil Frölén

bodil.frolen@rmdbarnfond.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare